Gasinstallasies moet veilig wees vir jou gesin, werkers en plaasbesoekers

1204

Ons almal het waarskynlik op een of ander stadium beurtkrag en kragonderbrekings beleef, en om ‘n alternatiewe kragbron beskikbaar te hê kan beslis die lewe makliker maak.

Dit is juis die onvoorspelbaarheid van deurlopende elektrisiteitsvoorsiening en die hoë koste daarvan, wat daartoe lei dat mense elektrisiteit van alternatiewe kragbronne verkry. Dit het tot gevolg dat die gebruik van gastoestelle, sonpanele en kragopwekkers in huise en op plase al hoe gewilder raak en die afgelope paar jaar aansienlik toegeneem het.

Lees dit in Engels.

Een van die goedkoper opsies is die gebruik van ‘Liquefied Petroleum’ (LP)-gas vir verhitting en kosvoorbereiding. Hoewel gas oor die algemeen ‘n veilige produk is om mee te werk, kan dit (net soos enige brandstof) ‘n gevaar inhou wanneer dit foutiewelik gebruik of geïnstalleer word.

Gevare

Volgens Liza de Beer van Old Mutual Insure se Landboubesigheid, vind gasvoorvalle plaas as gevolg van menslike foute, soos verkeerde gebruik en foutiewe installasie, sowel as die gebrek aan instandhouding, wat tot ontploffings, brande en die inaseming van koolstofmonoksied kan lei.

Verdere moontlike oorsake van hierdie LP-gasrisiko’s sluit in:

  • Swak pyplydings en -verbindings.
  • Beskadigde of verroeste silinders.
  • ‘n Silinder te na aan ‘n hittebron en
  • Silinders wat foutief gestoor word.

Indien gas nie behoorlik brand nie of in ‘n area sonder voldoende ventilasie gebruik word, produseer dit oortollige koolstofmonoksied. Wanneer dit ingeasem word, verminder suurstof in die bloed en dit kan lei tot duiseligheid, hoofpyne, naarheid, bors- en maagpyne, bewusteloosheid en in uiterste gevalle, selfs die dood.

“Daarom is dit baie belangrik om bewus te wees van hierdie gevare, sowel as die wetgewing en regulasies wat van toepassing is op vaste gasinstallasies soos ‘n ingeboude gasstoof, warmwaterstelsel, gaskaggels en gasbraaiers,” voeg Liza by.

Wetgewing

Die spesifieke wetgewing wat gasinstallasies reguleer word in die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid van 1993 (soos gewysig) vervat.

Sertifikaat van voldoening (‘CoC’)

Sedert Oktober 2009 is dit verpligtend dat ‘n sertifikaat van voldoening (‘CoC’) vir vaste gasinstallasies deur ‘n gemagtigde persoon wat by die Liquefied Petroleum Gas Safety Association of Southern Africa (LPGAS) geregistreer is as ‘n gaspraktisyn, vir die spesifieke gasinstallasie uitgereik moet word.

Die sertifikaat bevestig dat die gasinstallasie aan beide die vereistes van die wetgewing en die nodige regulasies van die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde (SANS) voldoen en dus veilig is.

Die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie- en Sertifiseringskomitee vir Gas (SAQCCGas) is gemagtig om gaspraktisyns as bevoeg binne ‘n spesifieke werksomvang te registreer.

Moontlike implikasies

‘n LP-gasinstallasie sonder ‘n geldige sertifikaat sal die installasie onwettig en moontlik onveilig maak, en kan tot ernstige gevolge lei, veral in die geval van beserings of dood.

Indien ‘n brand of ontploffing plaasvind weens ‘n gaslekkasie, verkeerde/foutiewe installasie of instandhouding en ‘n geldige voldoeningsertifikaat is nie beskikbaar nie, kan jou versekeringsmaatskappy moontlik jou eis afkeur.

Tree pro-aktief op

“Beskerm jouself, jou gesin, jou werkers en besoekers op jou plaas deur pro-aktief op te tree en maak seker dat jy voldoen,” sluit Liza af.

Gesels met ons oor die Old Mutual Insure Agriplus-produk se spesiale-vervanging-van-geiser-dekking. Hierdie bykomende dekking bied aan jou die opsie in die geval van ‘n eis, om ‘n konvensionele geiser in jou woning met ‘n hittepomp, of ‘n sonkrag- of gasgeiser te vervang.

Die doel van hierdie artikel is bloot om inligting te verskaf en behels nie enige vorm van advies of regsadvies nie.

Kontak jou makelaar of adviseur, of besoek ons webwerf by www.ominsure.co.za vir inligting oor ons landbouprodukoplossings en vir die kontakbesonderhede van ons naaste verkoopskantoor.

Alle produkte word deur Old Mutual Insure, ’n gemagtigde finansiële diensverskaffer (FDV 12), onderskryf.