Die gebruik van die callicrate bander om volwasse bulle te kastreer is nie ’n goedgekeurde praktyk in Suid-Afrika nie en die Koördinerende Komitee vir die Welsyn van Lewendehawe (LWCC) versoek dat die gebruik daarvan nie geadverteer, aangemoedig of gepubliseer word nie, behalwe vir doeleindes om te voorkom dat dit gebruik word. Die gebruik van die callicrate bander het sy oorsprong in Amerika en daar is mense wat dalk kan aanbeveel dat dit in Suid-Afrika gebruik word, het die LWCC in ’n persverklaring gesê.

Die LWCC, ’n organisasie waarin al die betrokke rolsplers in die veebedryf verteenwoordig word, het in Amerika en plaaslik ’n deskundige mening oor die apparaat ingewin en het tot die gevolgtrekking gekom dat dit weens die pyn en gepaardgaande risiko’s nie vir gebruik goedgekeur kan word nie. Die LWCC aanvaar net kastrasie by kalwers wat sonder verdowing gedoen kan word, terwyl volwasse bulle nie gekastreer moet word nie, behalwe as ’n chirurgiese prosedure onder narkose deur ’n veeaarts uitgevoer word. Diegene wat die callicrate bander adverteer of publiseer kan hulself blootstel aan vervolging omdat hulle ’n metode van kastrasie aanmoedig wat die LWCC ten sterkste afkeur. – RPO Nuusbrief