Elkeen wat landboutydskrifte lees en na ernstige landbougesprekke in die media luister, sal bewus wees van die waarskuwings wat herhaaldelik deur die veterinêre professie uitgereik word rakende die dreigende gevaar van Slenkdalkoors-uitbrekings in die komende lente- en somerseisoen. Daarmee saam is daar die konstante kommer rondom die stygende voorkoms van brusellose en kriptosporidium.

By Slenkdalkoors is daar ’n virus betrokke, by brusellose ’n bakterie en by kriptosporidium ’n protosoë parasiet. Dit is van kritiese belang dat boere ingelig word oor die gevare van hierdie siektes wat al meer en algemeen in die land voorkom.

UVS-boeredae oor dieregesondheid

Die Universiteit van die Vrystaat sal gedurende die week van 8 tot 10 Oktober 2018 drie boeredae by sy proefplaas net buite Bloemfontein aanbied. Tydens hierdie boeredae sal produsente – van groot kommersiële boere tot opkomende boere – kosbare inligting ontvang rakende dierewelsyn, veegesondheid en aanvaarbare diereproduksiepraktyke.

Een van die sprekers tydens hierdie dae sal die bekende professor Gareth Bath, emeritus professor aan die Universiteit van Pretoria se Veterinêre Fakulteit wees. Prof Bath is ’n kundige op die gebied van dieresiektes en sal saam met ander kundiges in die bedryf, die drie dae se gesprekke lei en voordragte doen.

Vir meer inligting oor die program en om by te woon, skakel Leon Kruger by 082 663 2664 of epos [email protected] Of kontak Amanda Smith by epos [email protected] of skakel 051 443 9011 of 082 733 2696.