Goeie leierskap en toewyding = sukses

1458
Die bekwame span wat sorg dat Jules of the Karoo se boerdery klopdisselboom verloop. Van links is Izak Theron, Francois Viljoen van OVK, Julian Theron en Jozua Theron.

Francois Viljoen is ’n tegniese veldbeampte by OVK en is by verskeie boerderye in die Richmond-distrik en omliggende dorpe in die Noord-Kaap betrokke. Een van hierdie boerderye is Jules of the Karoo, waar Julian Theron en sy twee seuns, Izak en Jozua, met Merino’s, wild en beeste boer.

Francois deel die Theron-familie se liefde vir die Merino-ras. Iets wat hy baie geniet, is die seleksie en klassering van Theron Merino’s se kudde en stoet. “Die stoet word baie streng vir vrugbaarheid en wolkwantiteit met ’n goeie lengte geselekteer. Ek sit ook hand by om die stoetramme te help identifiseer. Verder help ek hulle ook met die seleksie en aankoop van stoetramme, wat vir sekere eienskappe in die kudde benodig word,” vertel hy.

Skeerprogram en lamstelsel

Hy is ook betrokke by hul agtmaandelikse skeerprogram en die klassering, verpakking en vervoer van die wol na OVK in Port Elizabeth. Die boerdery het in 2019 meer as R200/kg vir vyf van hul vaglyne gekry. Francois beskou dit as ’n groot prestasie en beloning vir die streng seleksie wat toegepas word.

Hulle volg ’n sesmaandelikse lamstelsel op die plaas, Wonderboom. “Die ooie word natuurlik gepaar en ’n konsepsiekoers van 96% is al behaal. Ses weke nadat die ooie by die ram was, word hulle geskandeer om die tweelinglammers te identifiseer. Die ooie met tweelinglammers word dan in aparte kampe geplaas,” sê hy. Hy voeg by dat hulle baie goeie lampersentasies, met 100% voor die winter op natuurlike Karooveld en soveel as 120% in die lente, behaal.

Die lammers word op die ouderdom van vier maande gespeen, waarna die ramlammers geklasseer word. Die uitskotrammetjies word vir slagdoeleindes op goeie veld gesit en wanneer hulle markgereed is, geskeer en gelaai. Hulle klas die oorblywende ramme op tweetandouderdom in drie groepe, naamlik prul-, verkoop- en stoetramme. Die jong ooilammers word ook geselekteer deur die pruldiere uit te haal en die tweetandooie finaal te klas in kudde-, uitsoekgroep- en stoetooie.

Onmisbare dienste

Die Therons stem heelhartig saam dat Francois se dienste baie vir hulle beteken. “Sy grootste waarde vir ons boerdery is met die klassering van ons ramme en ooie. Dit stel ons in staat om ons skape se gehalte te verbeter en ’n spesifieke standaard te handhaaf. Sy natuurlike aanvoeling bring mee dat hy kan sê wat ons sterkste punte is en voorstelle kan maak vir die verbetering van die skaapkudde en -stoet.

“Francois is ons skakel met mede-produsente, telers en die groter mark daarbuite. Hy help ons om die skeerproses te organiseer en toegang tot hoë-gehalte en goed opgeleide skeerders te kry. Gewoonlik sorg hy dat al die benodigdhede, soos die wolbaalsakke, -hakkies en skeerskêre, in orde is.”

’n Betroubare middelman

Julian sê dat Francois hulle ook adviseer oor gewenste lyne vir ’n spesifieke skeertydperk, wanneer die eerste wolvag deur die sorteerproses gaan. “Dit stel ons in staat om presies te weet met hoeveel lyne daar gewerk gaan word. Dit help ook dat daar nie te veel van die beter lyne aan swakker lyne afgestaan word nie. Francois beskik oor uitstekende kennis van skape en die mark. Hy tree dikwels tydens die koop en verkoop van ons skape as ons middelman op.”

Julian sê ook dat dit raar is om ’n staatmaker soos Francois te vind. “Jy kan hom vertrou, want hy hou sy woord. Francois tref altyd vooraf reëlings met ons. Dit spreek boekdele dat sy kliënte so lojaal aan hom is. Theron Merino’s sal enige wolprodusent aanraai om so gou as moontlik van OVK se veldbeamptes gebruik te maak.”

Vir meer inligting, skakel Francois Viljoen by 082 811 5428 en Julian Theron by 071 070 8669.