Die jaarlikse Afrikaner Nasionale Veiling by die Kroon Boma in Kroonstad, het weer vir heelwat opwinding gesorg toe goeie pryse vir die Afrikaner- en Afrisim-beeste behaal is. Die veiling wat op Donderdag, 5 September plaasgevind het, is deur Vleissentraal Bloemfontein aangebied.

Die hoogste pryse op die veiling was soos volg:

• Stoetbulle, R60 000, Koper: Jannie Visagie Boerdery, Kimberley. Teler: Pieter en Elbie de Kock van Pronk Afrikaners.
• Oop stoetverse, R54 000, Koper: WJ Boshoff Afrikaners , Centurion. Teler: Julian Balt van Sanra Afrikaners.
• Dragtige stoetverse, R57 000, Koper: Jannie Visagie Boerdery, Kimberley. Teler: Pierre-Andre en Tharina Cronjé van Grootkuil Afrikaner.
• Dragtige stoetkoeie, R18 000, Koper: WJ Boshoff Afrisims, Centurion. Teler: Janes Wasserman van Juwel of Africa.

Gemiddelde pryse wat tydens die veiling behaal is, was:

• Stoetbulle (12): R37 708
• Oop stoetverse (12): R29 250
• Dragtige stoetverse (15): R36 933
• Dragtige stoetkoeie (3): R18 000 – Afrikanerbeestelersgenootskap

Lot 29 van Pieter en Elbie de Kock van Pronk Afrikaners by Thabazimbi is vir ‘n hoogste prys van R60 000 vir ‘n Afrikaner-bul aan Jannie Visagie van Kimberley verkoop.
David van der Linde, Jannie Visagie en Jandré van Wijk.
Lot 37 van DJ van der Linde van Geelbos Afrikaners naby Standerton, is aan Jannie Visagie van Kimberley verkoop vir R60 000.
Lot 6 was ‘n Afrisim-bul van dr Hentie Jansen van Rensburg van die Demeter Afrisim-stoet. Die bul het vir ‘n tweede-hoogste prys van R32 000 aan Janes Wasserman van die Juwel of Africa-stoet van Carletonville verkoop.
Onder die dragtige stoetverse het lotte 13 en 14 van Pierre-Andre en Tharina Cronjé van die Grootkuil Afrikaner-stoet aan Jannie Visagie van Kimberley verkoop vir R57 000 elk. Links is Jannie Visagie by Tharina Cronjé (regs).
Onder die dragtige Afrisim-stoetkoeie is lotte 19, 20 en 48 van Janes Wasserman se Juwel of Africa-stoet by Carletonville, almal vir R18 000 verkoop aan WJ Boshoff van Boshoff Afrisims by Zeerust.
Onder die oop stoetverse is lotte 54 en 55 van Julian Balt van Sanra Afrikaners by Carletonville, aan WJ Boshoff van Boshoff Afrikaners by Zeerust verkoop vir R54 000 elk. Van links na regs is Werner Boshoff, Julian Balt en sy seun, Mocke Balt.