Die bul wat die hoogste prys behaal het.

Die nasionale Afrikaner-veiling is op 30 Augustus 2018 by die Kroon Boma in Kroonstad gehou. Goeie pryse is behaal, met ’n totale omset van R2 646 500.

Veilingsuitslae

  • Hoogste prys bul: R135 000
  • Gemiddelde prys bulle: R57 818
  • Hoogste prys oop stoetkoei: R15 000
  • Hoogste prys oop stoetvers: R20 000
  • Hoogste prys dragtige stoetvers: R60 000
  • Gemiddelde prys dragtige stoetverse: R25 487
  • Hoogste prys stoetkoei en kalf: R50 000
  • Gemiddelde prys stoetkoeie en kalwers: R32 166

Aangebied deur: Vleissentraal Bloemfontein

Afslaer: Mike Killassy