As deel van Pannar se bestuursposisie om volgehoue ​​en langtermyn-sukses te verseker, gaan die maatskappy voort om die nodige strategiese beleggings in sy globale besigheid te maak en dit te verfyn. Die doel is om die fokus op prioriteitsmarkte en gewasse te versterk.  

Dit help om sake-gerigte beleggings op die fasette wat die meeste innovasie en waarde vir boere bied, te maak. Pannar sal voortgaan om die beste opsies te evalueer om sodoende ’n betroubare en volhoubare verskaffer van graansorghumbasters aan die Suid-Afrikaanse mark te wees. Dit word gedoen deur gebruik te maak van globale kiemplasmahulpbronne en Pannar se genetiese poel, waar van toepassing, soos vereis deur die heersende besigheid- en markomgewing 

Die bedoeling is dat graansorghum steeds in die toekoms ’n integrale deel van Pannar se multi-gewas produktereeks sal bly. Pannar bly verbind tot die gewas en boere sal saad deur die normale kanale in die toekoms kan bekom.  

Pannar se graansorghum teelprogram is deel van Corteva Agriscience™, die landboudivisie van DowDuPont, se globale program wat aan Pannar toegang bied tot ’n breë reeks lyne van regoor die wêreld.  

Vir meer inligting oor nuwe basters beskikbaar in Suid-Afrika, stuur ’n e-pos aan Pieter Rademeyer van Pannar se kommersiële besigheid by pieter.rademeyer@pannar.co.zaPersverklaring