Die jaarlikse skou op Griekwastad het die afgelope paar jaar op redelike wankelrige bene gestaan, maar ’n paar boere en ander belangstellendes het besluit om dit vanjaar reg te ruk en die skou is met groot sukses aangebied. Sowat 800 diere is tydens die skou vertoon.

Die Boerbok, Savanna-, Dorper- en Witdorpertelers het hul Noord-Kaap streekskampioenskappe aangebied. Beesboere uit die omgewing het ook ’n interraskompetisie gehou. Koos du Pisanie het die skou namens Plaas Media bygewoon.

Boerbokke

Onder die Boerboktelers het Lukas Burger met die louere weggestap en feitlik al die pryse ingepalm. Hy het ook die prys wat deur Plaas Media geborg is, naamlik teler van kampioene, verwerf. Die beoordelaars vir die Boerbok Noord-Kaap streekskampioenskap was Pip Nieuwoudt, Jacques Pretorius en Johan Maritz, met Nico Scholtz as ringgids. Altesaam 310 diere is beoordeel.

Die uitslae is soos volg:
 • Junior kampioenram: Lukas Burger.
 • Reserwe junior kampioenram: Booysen Boerdery.
 • Senior kampioenram: Lukas Burger.
 • Reserwe senior kampioenram: Lukas Burger.
 • Grootkampioenram: Lukas Burger.
 • Reserwe grootkampioenram: Lukas Burger.
 • Junior kampioenooi: Rietkuil Boerdery.
 • Reserwe junior kampioenooi: Lukas Burger.
 • Senior kampioenooi: Lukas Burger.
 • Reserwe senior kampioenooi: Lukas Burger.
 • Grootkampioenooi: Lukas Burger.
 • Reserwe grootkampioenooi: Lukas Burger.

 Savannabokke                 

In die Savannabokke se kraal het ’n taai stryd tussen Marina en Koenie Kotze en Tat Scholtz gewoed. Koenie Kotze het die senior kampioenram vertoon en Marina die reserwe senior kampioenram, terwyl Tat Scholtz met die junior kampioenram gespog het. Hy het ook die Plaas Media-prys vir teler van kampioene gekry omdat hy die meeste Savannakampioene op die skou vertoon het. Marina Kotze het die prys ontvang vir die meeste punte behaal.

Die beoordelaars in die Noord-Kaap Savanna-streekskampioenskap was Bennie Jordaan en Danie Strauss, met Phia Coetzee as ringbeampte. Altesaam 190 diere is beoordeel.

Die uitslae is soos volg:
 • Junior kampioenram: Tat Scholtz.
 • Reserwe junior kampioenram: Marina Kotze.
 • Senior kampioenram: Koenie Kotze.
 • Reserwe senior kampioenram: Marina Kotze.
 • Grootkampioenram: Koenie Kotze.
 • Reserwe grootkampioenram: Tat Scholtz.
 • Junior kampioenooi: Koenie Kotze.
 • Reserwe junior kampioenooi: Tat Scholtz.
 • Senior kampioenooi: Tat Scholtz.
 • Reserwe senior kampioenooi: Marina Kotze.
 • Grootkampioenooi: Tat Scholtz.
 • Reserwe grootkampioenooi: Marina Kotze.

Dorperskape

Daar was goeie kompetisie by die Dorperkampioenskappe. TJ Snyman het die senior kampioenram vertoon en Albie Badenhorst het die reserwe senior kampioenram vertoon. Die teler van kampioene is Lukas Burger en John Daniel het die meeste punte bymekaargemaak.

Onder die Witdorpertelers het Larry Snyders met die louere weggestap, en feitlik al die kampioene kom uit sy kraal. Hy het beide die toekennings vir teler van kampioene en meeste punte ingesamel ontvang.

Die beoordelaar was Japie Oberholzer en die ringbeampte was Nico Scholtz. Altesaam 246 diere is vertoon.

Die uitslae is soos volg:
Dorpers:                                             
 • Junior kampioenram: Lukas Burger.
 • Reserwe junior kampioenram: Koenie Kotzé.
 • Senior kampioenram: TJ Snyman.
 • Reserwe senior kampioenram: Albie Badenhorst.
 • Grootkampioenram: TJ Snyman.
 • Reserwe grootkampioenram: Lukas Burger.
 • Junior kampioenooi: Lukas Burger.
 • Reserwe junior kampioenooi: Albie Badenhorst.
 • Senior kampioenooi: John Daniel.
 • Reserwe senior kampioenooi: John Daniel.
 • Grootkampioenooi: Lukas Burger.
 • Reserwe grootkampioenooi: Albie Badenhorst.
 Witdorpers:                                      
 • Junior kampioenram: Anri Korb.
 • Reserwe junior kampioenram: Larry Snyders.
 • Senior kampioenram: Larry Snyders.
 • Reserwe senior kampioenram: Larry Snyders.
 • Grootkampioenram: Larry Snyders.
 • Reserwe grootkampioenram: Anri Korb.
 • Junior kampioenooi: Anri Korb.
 • Reserwe junior kampioenooi: Larry Snyders.
 • Senior kampioenooi: Larry Snyders.
 • Reserwe senior kampioenooi: Larry Snyders.
 • Grootkampioenooi: Larry Snyders.
 • Reserwe grootkampioenooi: Larry Snyders.

 Interrasbeeste

In die interrasbeesafdeling het Juno du Plessis die grootkampioenbul vertoon en Riekie de Witt het die reserwe grootkampioenbul vertoon. Die beoordelaars was Chris Goosen, Jaco de Villiers en John Rafferty. Altesaam 30 beeste is beoordeel.

Die uitslae is soos volg:
 • Junior kampioen manlike dier: Riekie de Witt.
 • Reserwe junior kampioen manlike dier: Johan Karstens.
 • Senior kampioen manlike dier: Juno du Plessis.
 • Reserwe senior kampioen manlike dier: Marinda Bruwer.
 • Grootkampioenbul: Juno du Plessis.
 • Reserwe grootkampioenbul: Riekie de Witt.
 • Junior kampioen vroulike dier: Johan Karstens.
 • Reserwe junior kampioen vroulike dier: Hertzog Venter.
 • Senior kampioen vroulike dier: Zirk Jansen.
 • Reserwe senior kampioen vroulike dier: Juno du Plessis.
 • Grootkampioen vroulike dier: Johan Karstens.
 • Reserwe grootkampioen vroulike dier: Zirk Jansen.