Die staatsprokureur het SA Jagters onlangs skriftelik in kennis gestel van hul voorneme om die hofinterdik van Junie 2009, wat die ou groen vuurwapenlisensies geldig gehou het, te herroep.

Read it in English

Die staatsprokureur is van mening dat vuurwapeneienaars met dié lisensies meer as genoeg tyd gehad het om dit gedurende die drie amnestiegeleenthede te hernu. Die huidige amnestietydperk is die laaste van die drie waarna daar verwys word.

SA Jagters berei voor

Verder stel die staatsprokureur voor dat SA Jagters die hoofaansoek van 2009 onttrek en instem om die interdik van 2009 te herroep. Die raad van SA Jagters was hierdie stap te wagte en het sy lede reeds vooraf gemaan om die nodige bevoegdheid in plek te kry om aansoek vir nuwe lisensies te doen.

Daar is uiteraard ook heelparty lede van die publiek wat steeds op die ou groen vuurwapenlisensies staatmaak en wat in dieselfde situasie as lede van SA Jagters sal wees indien die staat wel die interdik herroep.

Die raad van SA Jagters het reeds met sy regspan in gesprek getree om te besluit hoe die saak vorentoe bestuur moet word.

Huidige amnestietydperk nie genoeg vir alle nuwe aansoeke nie

Volgens die beste beskikbare inligting is daar ongeveer 670 000 ou groen lisensies wat nog geldig kan wees. SA Jagters glo nie dit is haalbaar om die huidige amnestie te gebruik om hierdie wapens in te handig en vir nuwe lisensies aansoek te doen nie.

In die ongeveer 100 werksdae wat van die amnestietydperk oor is, beteken dit dat minstens 6 700 wapens per dag by die polisie ingehandig moet word. Dit is bo en behalwe die naastenby 3 000 wapens per dag waarvan die wit lisensies verval het, wat ook in dieselfde tydperk ingehandig moet word. ’n Ander werkbare oplossing sal gevind moet word.

SA Jagters sal saam met ander belangegroepe in die vuurwapeneienaargemeenskap werk en, waar nodig, met ander groepe en individue konsulteer om oplossings te vind. SA Jagters versoek belangegroepe en lede van die publiek om hulle te nader sodat daar so wyd moontlik gekonsulteer kan word.

’n Kopie van die staatsprokureur se brief is op versoek beskikbaar. SA Jagters sal lede en die publiek ingelig hou soos die proses ontwikkel. – Persverklaring, SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging