Baie boere, veral boere in die weste van die land, het ’n droë lente en somer beleef. Hierdie omstandighede is nie optimaal vir die herbesetting van beeste nie omdat baie van die koeie se kondisie ná kalwing erg gedaal het of hulle andersins nie in ’n stygende liggaamskondisie aan die begin van die teelseisoen was nie.

Read this in English

Die belangrikste gevolg van die sinkronisasie van beeste aan die begin van die teelseisoen is die feit dat op die beeste se kondisie gefokus word en die bul nie net ingesit word om te werk nie. Met so ’n program word elke bees drie keer binne twee weke hanteer en dus word elke bees se kondisietelling fisies tydens die eerste hantering aangeteken.

Koeie wat wel in ’n swakker kondisie is, kan nog ekstra byvoeding ontvang sodat hulle in ’n stygende fase is wat tot herbesetting sal lei.

Aktiveer die koeie

Koeie wat in ’n sub-optimale kondisie is, sal 60 tot 90 dae neem voordat hulle weer geslagsaktief raak. Dit beteken dat hulle baie laat in die teelseisoen sal dragtig raak of glad nie beset sal raak nie.

Wanneer koeie gesinkroniseer word deur die gebruikmaking van ’n hormonale program, kan selfs koeie wat in ’n sub-optimale kondisie is gestimuleer word om geslagsaktief te raak. Die koeie kan dan kunsmatig geïnsemineer (KI) word of die bulle kan by hulle gesit word.

Hierdie benadering is nog nooit in Suid-Afrika gevolg nie, maar is nou beproef in ’n grootskaalse sinkronisasie- en KI-program by ZZ2 se beeseenheid. Die doel was spesifiek om koeie aan die begin van die teelseisoen en onder moeilike omgewingstoestande te aktiveer.

Goeie hanteringsgeriewe speel ’n belangrike rol om te verseker dat kunsmatige inseminasie glad verloop.

Waardevolle lesse

Die resultate van die dragtigheidspersentasie sal eers tydens dragtigheidsondersoeke in Mei vanjaar bekend word, maar die projek het produsente reeds baie lesse geleer.

Goeie logistieke beplanning en hulp van die ondersteuningspan op die plaas is nodig om die proses suksesvol af te handel.

Eerstens moet die logistieke beplanning vir sinkronisasie en KI vooraf goed beplan word ten opsigte van die hanteringsgeriewe en hulp van die ondersteuningspan op die plaas. In die geval van die projek by ZZ2 was dit uitsonderlik goed.

Tweedens moet baie klem en fokus geplaas word op die daaglikse voeding van die diere sodat verseker kan word dat hulle vir die volgende twee tot drie maande in ’n stygende liggaamskondisie bly. Volgens die span van vier veeartse wat die KI gedoen het, het al die diere wat gesinkroniseer is baie mooi gereageer en op hitte gegaan, hoewel sommige van hulle nie in optimale kondisie was nie.

Ná Mei sal in diepte terugvoer gegee word oor die resultate van die projek en hoe dié benadering in die Suid-Afrikaanse vleisbedryf toegepas kan word. – dr Danie Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk

Vir meer inligting, kontak dr Danie Odendaal per epos by vnet@absamail.co.za.

Radio: Massa sinkronisasie en KI by ZZ2-beeseenheid