Waarde vir GWK en VKB se belanghebbendes is die hoofdoelwit van gesprekvoering tussen GWK en VKB om vennootskappe en werksaamhede op verskillende vlakke tussen die twee maatskappye te ondersoek.

Volgens Koos Janse van Rensburg, besturende direkteur van VKB, en Llewellyn Brooks, besturende direkteur van GWK, moet die samewerking positiewe uitkomste bied aan GWK én VKB se aandeelhouers en nie tot enige nadeel van een van die partye wees nie. Dit is deel van die kernbeginsels op grond waarvan die gesprekvoering aangepak word nadat albei maatskappye se direksies die groen lig gegee het dat met die ondersoek mee voortgegaan kan word.

Ooreenstemmende waardes en kulture

Die samesprekinge is met GWK en VKB, wat ooreenstemmende waardes en kulture deel, se onderskeie strategieë belyn, om met volhoubare groei voort te gaan en só ’n aantreklike werksplek met uitstekende loopbaangeleenthede en werksekerheid vir die beste talent te wees. Dit is belangrik vir die personeel van die twee maatskappye wat gehelp bou het aan die ryk geskiedenis van hul onderskeie werkgewers.

Die oorsprong van die gesprekke is juis gesetel in die gemeenskaplike kultuur van die twee maatskappye wat nog van die enkeles is wat uitsluitlik landbouprodusente as aandeelhouers het. Beide is goed gevestigde handelsmerke en die oogmerk is dat albei maatskappye en hul handelsmerke bly voortbestaan.

Die potensiële geleenthede sluit in om oorhoofse kostes en stelsels te deel en daardeur voordele vir produsente te skep. Skaalvoordele en ’n beter produkaanbieding word ondersoek deur samewerking op verskillende gebiede wat ook tot optimalisering van die landbouwaardeketting kan bydra.

Gesprekke nog in vroeë stadium

Die gesprek oor samewerking is egter nog in ’n vroeë stadium. GWK en VKB is outonome maatskappye wat op hul eie voort kan funksioneer, maar wat moontlik beter sal presteer as daar op verskillende gebiede saamgewerk word. Dit is ’n belangrike wegtrekplek vir die ondersoek.

Ná die ondersoek afgehandel is, sal daar aan GWK en VKB se onderskeie direksies terugvoer gegee word. Indien die uitkoms positief is, sal die geleentheid aan die twee maatskappye se aandeelhouers voorgehou word voordat die Mededingingstribunaal se goedkeuring gevra sal word, indien nodig. – Persverklaring, GWK