Herontdek Hinterland se dienste

795

Weet jy werklik wat Hinterland alles bied? Herontdek nóú wat die maatskappy se dienste alles insluit.

Hinterland is in vier streke geleë en het meer as 60 takke (FarmCity, Senwes Village en AFGRI Town & Country), 19 landboubesigheidsbestuurders en bemarkers en 56 brandstofstasies. Jy kan ook nou aanlyn koop by www.shop.hinterland.co.za.

Die vier bene waarop Hinterland staan behels landboubesproeiing, veesorg, direkte insette en brandstofverskaffing.

Landboubesproeiing

Herontdek die verskeidenheid dienste en spesialis-oplossings wat Hinterland as deel van sy landboubesproeiingsdiens bied. Een van die hoogtepunte is besproeiingstelselontwerp vir alle gewasse. Stelsels wat deur Hinterland ontwerp en voorsien word, sluit in mikro-besproeiingstelsels, drupbesproeiing, spilpunte, ondergrondse drupstelsels, tinkie/AF160 oorhoofse stelsels asook pypleidings en pompstasies. Hidro-meganiese stelselontwerp is ook moontlik.

Ander dienste sluit in akkurate opmetings deur gekwalifiseerde opmeters en besproeiingskundiges, watergedrewe kragopwekkingsoplossings, voorsiening in elektriese kragbehoefte, outomatisering van stelsels asook konstruksie-ontwerp vir pompkamers, gronddamme, betononttrekkingspunte en vlotte.

Daar word ook in behoeftes oor algemene waterdienste soos waterregistrasies, waterverifikasies en -waardasies, waterlisensies, aanvraag vir water, doeltreffendheidstudies, artikel 33-herimplementering van verlore water voor kwalifiserende tydperk, omgewingsimpakstudies en geo-hidrouliese studies voorsien.

Veesorg

Hinterland se veesorgdienste lê klem op produkte, tegniese dienste en opleiding.

Die diens word ondersteun deur jarelange standvastige verhoudings met belangrike verskaffers van veesorgprodukte. Dit stel die maatskappy in staat om die regte produk op die regte tyd teen ’n bekostigbare prys deur die gevestigde kleinhandelnetwerk by die boer uit te bring.

Tegniese veesorgdienste sluit kuddebestuursprogramme soos gesondheidsprogramme, voervloeibeplannings, die formulering van rantsoene, produksie-insetkoste, asook seleksie- en telingsprogramme in. Wat belangrik is, is dat Hinterland by bestaande studiegroepe en boereverenigings inskakel. Die groepe word dan gebruik vir die oordrag van die nuutste tendense in die bedryf. Hinterland bied ook sy eie inligtingsdae aan vir dieselfde doel.

Laastens word ’n baie groot premie op opleiding geplaas, intern en ekstern. Interne opleiding word gebruik om te verseker dat die maatskappy se personeel op hoogte is van die nuutste tendense en produkte in die mark. Verder word geglo aan waardetoevoeging en daarom word onder meer plaaswerkeropleiding aangebied.

Direkte insette

Herontdek direkte landbou-insette by Hinterland. Kry toegang tot enigiets van saad, kunsmis, finansiering, landboudienste en pasmaak-oplossings.

Dienste onder die afdeling sluit in direkte brandstoflewering op die plaas, bystand met spesiale of vooruitaankope, die opberging van sekere vooruitaankoopprodukte, pasgemaakte finansieringspakkette in samewerking met die maatskappy se vennote, Senwes Credit en Unigro, asook toegang tot ’n groot verskeidenheid landboudienste en -oplossings.

Brandstofdienste
Hinterland se brandstofafdeling bestaan uit sowat 55 vulstasies wat meestal by die Hinterland-takke geleë is. Die vulstasies verskaf petrol en diesel asook lampolie by sommige takke. Brandstof word ook direk aan plase gelewer.

Hinterland se brandstofdienste het vroeër vanjaar ’n gedaanteverwisseling ondergaan, nie net by die vulstasies self nie, maar ook die entiteit waaronder dit bedryf word. Die dienste word nou as Hinterland Fuels (Pty) Ltd bedryf. Brandstof en diesel word teen mededingende pryse aan tevrede kliënte gebied.

Kontakpersone:

Besproeiingsdienste:

Yolanda Steenkamp by 018 464 7570 of yolanda.steenkamp@hinterland.co.za

Direkte insette:

Kevin Smit by 083 458 1306 of kevin.smit@hinterland.co.za

Veesorgdienste:

Phillip Lee by 082 971 8692 of phillip.lee@hinterland.co.za

Brandstofdienste:

Derik Wolmarans by 018 464 7353 of derik.wolmarans@hinterland.co.za