Wolproduksie-statistiek van die 2013-14, 2014-15 en 2015-16 produksiejare is onlangs met mekaar vergelyk. Die wol wat in die 2015-16 seisoen gelewer is, is aan die begin van die droogtetydperk geproduseer en vergelyk met die vorige twee seisoene. Die 2016-17 seisoen het nog nie afgesluit en is daarom nie by die ontleding ingesluit nie.

Die gemiddelde gewig wol geproduseer in die eerste twee seisoene is bereken, aangesien daar verskille in produksiepraktyke is (12 maande skeersels vs korter skeersels). Die 2015-16 data is uitgedruk as persentasie van die 2013-14 en 2014-15-seisoen se gemiddeld.

 Bespreking

Uit die 50 distrikte in die Vrystaat het wolproduksie in 34 distrikte afgeneem en in 16 toegeneem.

Groot dalings het in die vernaamste wolproduserende distrikte voorgekom. ’n Distrik soos Harrismith het byvoorbeeld ’n daling van 120 821kg wol gehad. Die distrikte wat die grootste verliese aan wolproduksie gehad het, word in Tabel 1 aangetoon.

Tabel 1: Distrikte wat die grootste daling in wolproduksie (meer as 50 000kg) in 2015-16 teenoor die basisjare 2013-14 en 2014-15 ondervind het:

Distrik Daling kg Daling %
Harrismith 120 821 20
Dewetsdorp 111 684 50
Smithfield 109 166 23
Edenburg 73 187 25
Bethlehem 53 549 43
Rouxville 50 880 24

 

Hierdie dalings kan nie alles net aan die droogte toegeskryf word nie. Dalende skaapgetalle as gevolg van veediefstal het veral in Harrismith, Dewetsdorp en Bethlehem ’n groot rol gespeel.

Tradisionele wolproduksiedistrikte in die Suid- en Sentraal-Vrystaat is veral swaar deur die droogte getref en het dalings van tot 25% ervaar.  Die vermoede bestaan dat hierdie dalings in die 2016-17 seisoen nog groter gaan wees.

 

Tabel 2: Dalings van wolproduksie in distrikte wat veral swaar deur die droogte getref is.

Distrik Daling kg Daling %
Dewetsdorp * 111 684 50
Smithfield 109 166 23
Edenburg 73 187 25
Rouxville 50 880 24
Theunissen 31 693 32
Trompsburg 31 435 7
Bloemfontein 29 219 17
Bethulie 26 203 6
Brandfort 25 378 12

*Veediefstal speel ook ’n groot rol in hierdie daling.

Tabel 3: Distrikte met beduidende stygings (kg en/of %) in wolproduksie tydens die droogte.

Distrik Gem produksie 2013-14 tot 2014-15 (kg) Produksie 2015-16 seisoen (kg) Verskil % toename
Boshof 108 201 127 831 19 630 15
Petrusburg 18 020 66 665 48 645 73
Wepener 17 840 22 587 4 747 11
Koffiefontein 2 284 5 647 3 363 60

 

Die beduidende toename in Petrusburg se produksie is veroorsaak deur ’n voerkraal wat daar begin is. Hierdie voerkraal het sedertdien weer gesluit.

In die 16 distrikte het stygings in produksie van ’n lae basis plaasgevind. Beduidende stygings het in distrikte soos Boshof en Petrusburg voorgekom (Sien Tabel 3).

Tabel 4: Die totale wolproduksie van die Vrystaat.

Seisoen Totale produksie (kg)
2013/14 10 326 986
2014/15 10 115 389
2015/16 9 340 549

 

’n Daling van sowat 10% het dus oor hierdie tydperk in die Vrystaat voorgekom.

 Gevolgtrekking

Die droogte het beslis ’n rol gespeel in die daling  in wolproduksie in die Vrystaat. Die huidige tekort aan vroulike diere vertraag die herstel van die bedryf en ooie behaal baie goeie pryse. Die goeie wolpryse stimuleer wolproduksie en die produksie behoort binne die volgende twee jaar weer op die vlakke van 2013-14 of selfs hoër te wees. Produsente moet egter verantwoordelik wol produseer en hulle nie skuldig maak aan besoedeling van die Suid Afrikaanse skeersel nie, sodat ’n hoë gehalte produk aan die kopers gelewer kan word. – Jan Louis Venter, NWKV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here