Die verkiesing het die afgelope ruk ons nuusopskrifte gedomineer, en die land se oë is nou veral op president Cyril Ramaphosa na die verkiesing van die nuwe kabinet. Die kabinet sal binnekort ‘n vyf-jaar plan vir Suid-Afrika goedkeur. Graan SA het insette gelewer oor wat die regering se fokuspunte vir die landbousektor behoort te behels. Jannie de Villiers van Graan SA vertel ons meer hieroor in 30 Mei se aflewering van Grootplaas.

Daarna gesels ons met dr Sonja Venter van die Landbounavorsingsraad oor groentenavorsing. 


Weerborg: Laeveld Agrochem

Nuusborg: BASF

Kyk hier na vorige episodes van Grootplaas