Hinterland will once again play a central role at ALFA (African Livestock Trade Fair), with this year’s event promising to be bigger and better than ever. The livestock-focused trade expo will take place at the Afridome Showgrounds in Parys from 17 to 19 September.

Scroll down to read it in Afrikaans.

Visitors to ALFA can look forward to the following from Hinterland.

Hinterland Farm Managers’ Conference

The Hinterland Farm Managers’ Conference is a valuable new addition to the ALFA programme and will be presented in the ABI Africa Hall on 17 September from 9:00 to 9:30.

The purpose of this conference is to draw attention to the specialised nature of this profession. Well-known businessman and speaker, Brand Pretorius, will be speaking at this event.

Hinterland National Interbreed Beef Cattle Championship

The Hinterland National Interbreed Beef Cattle Championship, which takes place on 19 September, is not only the highlight of ALFA’s interbreed focus, but it is also a highlight on the ALFA programme.

Interbreed champions from the biggest livestock shows in the country are brought together so that a national male and female interbreed champion can be crowned.

“This year’s qualifiers are of a very high standard and it is probably the best genetics ever exhibited under one roof in South Africa. There will be incredible champions at ALFA this year,” says Albert Loubser, co-organiser of ALFA.

The cow assessment will take place at 14:30, followed by the bull assessment at 15:30. The winners’ parade and crowning ceremony will take place from 18:00 to 22:00. Expo attendees are also invited to visit the new Hinterland Customer Lounge.

Hinterland gun shop

Hinterland’s gun shop will run special offers on guns at ALFA. There will also be a wide range of telescopes and equipment available. – Press release, Hinterland

For more information about Hinterland and their products, services and promotions, please visit www.hinterland.co.za.

Hinterland voeg waarde toe tot vanjaar se ALFA-program

Hinterland speel vanjaar weer ’n sentrale rol by ALFA (African Livestock Trade Fair), wat beloof om groter en beter as ooit tevore te wees. Dié handelsekspo, met die fokus op vee, vind van 17 tot 19 September by die Afridome-skougronde in Parys plaas.

Besoekers aan ALFA kan uitsien na die volgende deur Hinterland.

Hinterland Plaasbestuurderskonferensie

Die Hinterland Plaasbestuurderskonferensie is ’n waardevolle nuwe toevoeging tot die ALFA-program en word op 17 September van 9:00 tot 9:30 in die ABI Africa-saal aangebied.

Die doel van die konferensie is om aandag op die gespesialiseerde aard van dié beroep te vestig. Die bekende besigheidsman en spreker, Brand Pretorius, sal as spreker by die geleentheid optree.

Hinterland Nasionale Interrasvleisbeeskampioenskap

Die Hinterland Nasionale Interrasvleisbeeskampioenskap, wat op 19 September by die ekspo plaasvind, is nie net die hoogtepunt van ALFA se interrasfokus nie, maar ook ‘n hoogtepunt op die ALFA-program.

Hier word die grootste veeskoue in die land se interraskampioene bymekaar gebring sodat die nasionale manlike en vroulike interraskampioene gekroon kan word.

“Vanjaar se kwalifiseerders is van ’n geweldige hoë standaard en dit is seker die beste genetika wat al ooit in Suid-Afrika onder een dak uitgestal is. Daar gaan ongelooflike kampioene by ALFA wees,” sê Albert Loubser, mede-organiseerder van ALFA.

Die koeibeoordeling sal om 14:30 plaasvind, gevolg deur die bulbeoordeling om 15:30. Die parade en kroning van die wenners sal van 18:00 tot 22:00 plaasvind. Ekspo-gangers word ook uitgenooi om ’n draai te maak by die splinternuwe ‘Hinterland Customer Lounge’.

Hinterland-vuurwapenwinkel

Hinterland se vuurwapenwinkel sal tydens ALFA spesiale aanbiedings op gewere bied. Verder sal daar ook ’n wye reeks teleskope en toerusting beskikbaar wees. – Persverklaring, Hinterland

Vir meer inligting oor Hinterland en hul produkte, dienste en promosies, besoek www.hinterland.co.za.