’n Besoek aan Hinterland se webtuiste, www.hinterland.co.za, vertel dat dié landboukleinhandelsmaatskappy op tradisionele waardes gebou is en deur innoverende oplossings gedryf word. ’n Belangrike komponent van dié tradisionele waardes is betrokkenheid by en ondersteuning aan die gemeenskap, sê Rupert Jacobs, bestuurder vir korporatiewe bemarking en kleinhandelontwikkeling by Hinterland.

“Omdat Hinterland as ’n landboumaatskappy uit die gemeenskap en vir die gemeenskap ontwikkel het, sal en wil ons altyd terugploeg en ’n groter rol in die gemeenskap speel. Dit is ’n wedersydse verhouding, waar ons en die gemeenskap mekaar ondersteun. In so ’n verhouding gee elkeen sy vermoëns, talente en raamwerk. Daarom is Hinterland by verskeie aksies betrokke waar ons finansieel, met produkte en dienste en met kundigheid ondersteuning bied.”

Dit sluit in kinderhuise, ouetehuise, organisasies wat minderbevoorregtes ondersteun, diereversorgingsorganisasies, perdeterapie en meer.

“By elk van die projekte is verskillende takke op verskillende maniere betrokke. Hinterland se besigheid gaan oor ons mense, die interaksie, meegevoel, blydskap en verpersoonliking. Die gemeenskap is die rede vir ons bestaan.”

SAVF-deurgangshuis in Carletonville

Een van die organisasies wat so ondersteun word, is die SAVF-deurgangshuis in Carletonville. Hinterland se Oberholzer-tak bied in samewerking met verskeie verskaffers ondersteuning aan dié hawe vir hawelose persone en getraumatiseerde vroue en kinders.

Die deurgangshuis het toegang tot grond om te bewerk en het met die doel om meer selfonderhoudend te wees, besluit om ’n groentetuin op dié grond te vestig. Die Hinterland-verskaffers, Efekto, Protek en Stark Ayres, het ’n lang lys produkte geskenk wat in die groentetuin aangewend kan word.

Hinterland het die deurgangshuis verder ondersteun met ’n kontantskenking, asook ’n brandstofskenking van Hinterland Fuels. Pride Milling het ook hand bygesit met ’n skenking van meel vir gebruik in die huis se kombuis.

Teenvoeter vir swaarkry

“Die gemeenskap hier kry soms baie swaar en die deurgangshuis speel ’n baie belangrike rol om diegene wat swaarkry te ondersteun. Daar is baie onsekerheid in hierdie mense se lewens en hulle moet soms baie slegte omstandighede trotseer,” sê Cedrick van Vollenhoven, verkoopsbestuurder van Hinterland Oberholzer.

Hy verduidelik dat die deurgangshuis ook baie werk doen vir werkskepping in die gemeenskap en dus nie net bakhand staan nie, maar aktief probeer om oplossings te vind. “Dit is veral sulke projekte wat ondersteun moet word, sodat die impak op die gemeenskap verder uitgebrei kan word.”

Besoek die Oberholzer-tak op die hoek van Stasielaan en Beersterstraat in Oberholzer of kontak hulle by 018 788 6606. Besoek www.hinterland.co.za vir meer inligting. – Marike Brits, AgriOrbit

Hinterland