Hierdie pragtige bul het die beste prys behaal op die produksieveiling van Malherbe en Roberts van Hoopstad. Henning de Kock, links, het die bul teen R95 000 gekoop. Regs is Andrew Roberts.

Verskeie Malherbe en Roberts-telers het op 26 September ’n produksieveiling op Hertzogville aangebied waar uitstekende Brangus- en Angus-bulle en vroulike diere en SA Vleismerino- en Witdorperramme aangebied is.

Andrew en Cedric Roberts van Maize Valley Farms het die duurste Brangus-bul van die hand gesit. Hy is vir R95 000 aan Henning de Kock van Hertzogville verkoop.

Die Angus-stoetbul wat die hoogste prys gehaal het, was een van RC Malherbe wat vir R76 000 verkoop is. Die gemiddelde prys van die Angus-bulle was R44 300 en dié van die Brangus-bulle ’n uitstekende R55 000.

Stoetverse is teen gemiddeld R18 000 verkoop en dragtige stoetverse teen gemiddeld R20 000.

Vleismerino-ramme het gemiddeld R11 000 behaal. Die Witdorper-kudderamme is teen ’n gemiddelde prys van R10 250 verkoop, terwyl die stoetramme vir gemiddeld R10 000 verkoop is en Tipe 5-ramme teen ’n uitstekende gemiddelde prys van R17 500.

GWK het die veiling aangebied en Andrew Miller was die afslaer. – Persverklaring