Hoekom is naspeurbaarheid so belangrik in diereproduksie?

Die toenemende plaaslike en internasionale vraag na diereprodukte en geleenthede om diereprodukte uit te voer, het talle lande en veebedrywe aangemoedig om in die ontwikkeling van naspeurbaarheidstelsels te belê. Naspeurbaarheid in diereproduksie is belangrik vir die landbou as ’n geheel. Suid-Afrika het nie agterweë gebly nie en ‘n konsepdokument is onlangs bekendgemaak, sodat vee beter geïdentifiseer en … Continue reading Hoekom is naspeurbaarheid so belangrik in diereproduksie?