Hoër Landbouskool Oakdale in Riversdal se bande met die Sussex-ras is verder versterk toe hulle op 23 Januarie 2018 verse deur die Veeplaas Skole-kuddeprojek ontvang het. Wat die gebeurtenis so spesiaal maak, is dat die skool reeds Sussex-beeste besit het voordat die Veeplaas Oakdale Sussex-stoet by hulle begin is. Die eerste beeste is deur ’n ouer aan die skool geskenk.

Hoër Landbouskool Oakdale se leerlinge kry in graad 10 onderrig oor vleisbeeste in die vak Landboubestuurspraktyk, waar dan ook met die diere gewerk word vir praktiese ervaring. Die Sussex-beeste word vir deelname aan jeugskoue gebruik.

Dit het soos ’n lang pad met baie uitdagings gevoel voordat die verse afgelaai is. Die skool is erg geraak deur die droogte in die omgewing en kon nie die verse dadelik huisves nie. Al die verse is deur Sussex-stoettelers geskenk, wat hulle reeds in Augustus 2017 tydens die nasionale Sussex-veiling na Bloemfontein vervoer het.

Skenkers van verse

Verse is deur die volgende Sussex-stoettelers geskenk: Dawie Albertyn van Nacht Wacht, Nico Bouwer van Witkwas, Callie Cillié van Advocate, Johan du Randt van Mountain Shadows, David Evans van Huntersvlei, Gert Fourie van Kyknou, Chris Nel van Eversar, George Potgieter van Pothou, James Stephen van Vigorex en Theo van Zyl van Faurzyl.

André Latsky, die hoof van Hoër Landbouskool Oakdale, het sy hartlike dank uitgespreek teenoor die skenkers wat hul weg oopgesien het vir hierdie groot skenking. “Die skool is ook groot dank verskuldig aan Dawie Albertyn, wat die verse sedert die veiling tot met die aflaai gehuisves en versorg het.”

Die Sussex-telers wat verse geskenk het, staan by die beeste voor hul vertrek na die Wes-Kaap.
Dawie Albertyn, links, oorhandig die verse aan André Latsky, regs, hoof van Hoër Landbouskool Oakdale, terwyl ’n groep van die skool se leerlinge toekyk.
Mentor van die kudde

Pieter Stofberg gaan as mentor van die skool se kudde optree om te verseker dat hulle die Sussex-rasstandaarde volg en vir enige ander hulp wat benodig word. Volgens Pieter lyk die verse baie goed, en het hulle goed ontwikkel en aangepas in die droë Wes-Kaap.

“Ons het op 1 Oktober ’n bul, wat deur Dawie Albertyn verskaf is, by die verse geplaas. Die bul is aan die einde van November uitgehaal. Die bestuur van Oakdale is baie opgewonde oor die projek en ek kommunikeer gereeld met hulle,” sê hy.

Prestasies by Jeugskou

Altesaam 57 leerlinge van Hoër Landbouskool Oakdale het op die Riversdal-skou, wat van 14 tot 17 Februarie gehou is, aan die Jeugskoukompetisie in die klasse vir wol- en vleisskape, suiwel- en vleisbeeste en Angorabokke deelgeneem. Die Oakdalers het vyf eerste, nege tweede, nege derde, sewe vierde en vier vyfde plekke verwerf.

Die deelnemers se hanteringsvaardighede met diere, asook die sinkronisasie daarvan in spanverband, is beoordeel. Volgens die beoordelaars is dit ’n vaardigheid wat slegs met baie en gereelde oefening verkry word.

Christiaan Theunissen, ’n graad 10-leerling aan Hoër Landbouskool Oakdale, is vir die derde agtereenvolgende jaar met Okalash’s Handsome Private as grootkampioen in die Saalperd driegang-plesierperdklas gekroon. – WA Lombard, Veeplaas