Van links is Danie Meyer, Jacques Nel, Anina Nel, en Daan Neethling. Dr Moses Maine hanteer die bul.

Die Hoërskool Wagpos se Simbrakudde het al mooi gegroei vandat die aanvanklike tien dragtige koeie as deel van die Veeplaas Skole-kuddeprojek aan die skool geskenk is. Die kudde bestaan tans uit 31 diere. So sê Anina Nel van Die Hoërskool Wagpos, wat saam met Danie Meyer en Jacques Nel by die skool se Simbrastoet betrokke is.

“Ons het op 18 Julie 2020 een van ons top bulle, Cruiser VPW173, vir R80 500 verkoop,” sê Anina. “Die koper is dr Moses Maine, ’n mediese dokter en kommersiële boer in die Brits-omgewing. Dr Maine is baie opgewonde oor dié bul wat hy gekoop het. Ons vertrou dat die gene van hierdie bul ook die genetika van sy kommersiële kudde sal bevorder.”

Die bul Cruiser VPW173 is vir R80 500 aan dr Moses Maine verkoop.

Die bul is met baie trots en ’n tikkie hartseer deur die skoolhoof, Daan Neethling, en die plaaspersoneel aan dr Maine oorhandig. Wagpos Simbras het al altesaam ses bulle aan kommersiële boere wat hul Simbrakuddes se genetika wil bevorder, verkoop.

Wagpos Simbrastoet

Danie is die plaasbestuurder en is hoofsaaklik verantwoordelik vir die diere se voeding en gesondheid. Jacques Nel en Anina Nel hanteer die skoue, die gereedmaak van die diere vir skoue, en die opleiding van die leerders. Hulle skakel ook gereeld tussen die genootskap en die skool. Jacques is ook by die opleiding en praktiese voorbereiding van die landbouleerlinge betrokke.

Van links is Daan Neethling, skoolhoof van Die Hoërskool Wagpos, en dr Moses Maine, die koper.

“Wagpos Boerdery behou kontak met al hierdie kopers en staan hulle ook by met betrekking tot ’n doseringsprogram, dekking en kalwing asook ’n voerprogram,” sê Anina. “Dit is vir ons baie verblydend om te sien hoe honger hierdie boere vir inligting oor die ras is en hoe opgewonde en trots hulle is om deel van die Simbra-familie te word.” – Persverklaring, Die Hoërskool Wagpos