Bonsmaraklubs was vir baie jare die ruggraat van Bonsmara SA. Hierdie klubs wat deur die land op ‘n streeksbasis ingedeel is, was op grondvlak die mondstuk van die telersgenootskap. Afgesien van die belangrike reklamerol wat die klubs gespeel het, het hulle een of meer klubveilings per jaar vir hul lede gereël.

Hierdie klubveilings was dan ook vir baie jare die meeste telers se hoof verkoopskanaal van hulle top bulle en koeie aan stoet- sowel as kommersiële telers.

‘n Unieke geleentheid

Namate die Bonsmara-ras egter gegroei het tot die mees gewilde kommersiële vleisbeesras in die land, het die vraag na veral Bonsmara-bulle wat deur die beproefde Bonsmarastelsel aan die mark beskikbaar gestel is, drasties toegeneem.

Die genootskap het derhalwe met telers en dieregetalle gegroei. Aangesien die aanbod gevolglik vir die klubveilings te groot geword het, is die telers gedwing om met hul eie produksieveilings te begin wat ongelukkig ‘n demper op suksesvolle klubveilings geplaas het.

Daar is egter heelwat Bonsmara-telers met meerderwaardige genetiese materiaal wat nog nie genoeg diere het vir hul eie produksieveilings nie.

Links is ‘n paar van die klublede en regs staan van die opkomende boere in Sernick Bonsmaras se program.

Die Hoëveld Bonsmaraklub wat die Vrystaat en telers in aangrensende provinsies bedien, het die inisiatief geneem om ‘n unieke geleentheid te skep waar alle telers, ook dié wat nie produksieveilings hou nie, hul diere kan verkoop.

Bulgroeitoetse beskikbaar vir klublede

Nick Serfontein van Sernick Bonsmaras, ook ‘n klublid, het een van die agt jaarlikse bulgroeitoetse in hul intensiewe groeitoetsfasiliteit aan klublede beskikbaar gestel. Die reaksie was oorweldigend. Altesaam het 23 klublede ‘n rekordgetal bulle (114), vir ‘n toets wat op 23 Oktober ten einde geloop het, ingeskryf.

Die bulle het baie goed presteer met ‘n gemiddelde groei van 1,778kg per dag oor 84 toetsdae en ‘n gemiddelde voeromsetverhouding van 6,24:1.

In die video hieronder verduidelik Nelius Ferreira van Ferrero Bonsmara die visuele aspekte van bulkeuring.

‘n Eerste vir klubveilings

Dié bulle wat kwalifiseer deur aan die genootskap se minimum produksievereistes te voldoen en die visuele inspeksie vir funksionele doeltreffendheid slaag, gaan by Sernick aanbly om as ‘n groep dieselfde behandeling ter voorbereiding vir die klubveiling wat vir Oktober 2020 beplan word, te ondergaan.

Hierdie sal ‘n eerste vir ‘n klubveiling wees en beloof ‘n werklik buitengewone aanbod met bulle vir elkeen se behoeftes en voorkeure. – Persverklaring, Hoëveld Bonsmaraklub