Die afgelope seisoen in die Swartland is gekenmerk deur uiters droë toestande in April en Mei.  Goeie reën het op 6 en 7 Junie in die Swartland voorgekom. Aanplantings van laat in April tot in die eerste week van Junie het almal eers ná 7 Junie begin ontkiem. Die Pools- en Eendekuil-area het ʼn uiters droë seisoen beleef. Hoë gemiddelde temperature in September, tesame met te min grondvog, het opbrengste nadelig beïnvloed.

In die Suid-Kaap het min reën in die somer voorgekom. In die groeiseisoen het die reënval tussen 52% en 82% van die langtermyn-gemiddeld gewissel (Tabel 1). Mei was egter droog soos in die Swartland. Die meeste aanplantings was in April, met die uitsondering van die westelike dele waar tot begin Mei geplant is.

By Langgewens was die reënval van April tot Oktober 1,4mm meer as in 2015. Die 2015-seisoen was die droogste seisoen sedert 1978. Tygerhoek het 24% minder reën as die langtermyn-gemiddeld oor die ooreenstemmende tydperk ontvang. In Mei was dit in albei lokaliteite baie droog.

In Junie was die reënval na aan gemiddeld op Langgewens en ondergemiddeld by Tygerhoek. Die res van die groeiseisoen was ondergemiddeld by Langgewens, met die gevolg dat die reënval wat in die groeiseisoen ontvang is, 46,4% minder was as die langtermyn-gemiddeld. Die reënval in Augustus was bogemiddeld by Tygerhoek.

Die minimum en maksimum temperature by Langgewens was na aan die langtermyn-gemiddeld, met die uitsondering van September, wat gemiddeld 1,5°C warmer was (Figuur 3). Die hoë temperatuur in September tydens die saadvulperiode het die saadopbrengs nadelig beïnvloed. Die gemiddelde maksimum temperatuur in die Suid-Kaap was 1,5°C hoër as die langtermyn-gemiddeld in die groeiseisoen (Figuur 4). Die maandelikse maksimum temperatuur vir September was 0,9°C hoër as die langtermyn-gemiddeld. Kanolafokus