Opslagmieliebeheer-slaggate, wenke vir doeltreffende toediening, voorkoms en voorkoming van mielie- en sojaboonsiektes, ’n hoe-ha’s oor dekgewasse … ‘n mondvol! Interessante onderwerpe soos hierdie het produsente van so ver as Pretoria en Piet Retief gelok na InteliGro se Bethlehem-inligtingsdag op 25 April vanjaar.

Agrilife, Agricol se winterdekgewas bestaande uit radys, ripperradys, swarthawer, kanola, voererte en stoelrog, het baie belangstelling gewek. Die mengsel is uitstekend vir winterbeweiding, die stimulering van grondmikrobes en bewaring van vog wat jou somergesaaides ‘n goeie wegspring kan gee!

Sallie Herbst en Schalk Burger, beide van Adama, het met behulp van visuele voorbeelde gesels oor die vernaamste mielie- en sojaboonsiektes asook die voorkoming daarvan.

Een van die belangrikste elemente van die doeltreffende werking van  gewasbeskermingsprodukte is akkurate toediening. Dit behels onder andere die gebruik van korrekte spuittoerusting, spuitvolume en spoed van toediening. Villa Crop Protection bied saam met InteliGro gratis spuitklinieke aan om hierdie verskynsel in-diepte te bespreek en te verduidelik.

Die ongewenste chemiese beheer van opslagmielies was ook onder die vergrootglas: Onvoldoende benatting en penetrasie, swak waterkwaliteit, foutiewe spuittoerusting, afskerming deur plante, bewerkingspraktyke en ongunstige weersomstandighede is as die groot sondebokke geïdentifiseer en bespreek.

Opregte dank aan die Daniëlrus Boerevereniging vir hulle ondersteuning en die gebruik van hulle fasiliteite vir die inligtingsdag. – Persverklaring