Die olie- en proteïensaadbedryf het aansoek gedoen om ’n interdik om die minister van landbou, bosbou en visserye te verhinder om ‘n heffing vir teling en tegnologie op sojabone af te dwing. Die bedryf het in Desember 2016 om sodanige heffing aansoek gedoen om plaaslike en internasionale saadtelers vir nuwe kultivars- en saadtegnologie te vergoed. Produsente kan hoër opbrengskultivars verwag sodra hierdie heffing in werking is.

Read it in English. 

Die minister het die heffing verlede week goedgekeur, maar het opdrag gegee dat die Landbounavorsingsraad (LNR) en nie saadmaatskappye nie die voorkeurbegunstigde van die heffing moet wees. “Dit is basies kaping van ons geld,” het Jannie de Villiers, uitvoerende hoof van Graan SA, gesê.

De Villiers sê daar was geen konsultasie met die bedryf oor die verandering nie. Dit negeer die hele doel van die heffing. Die bedryf wil graag, in samewerking met die minister, ’n beter oplossing vir hierdie aansoek vind, maar moet die publikasie van die Staatskoerant op Vrydag 2 Maart 2018 stop.

Dit is ’n baie ongelukkige situasie in die lig van die miljoene rande wat die Departement van Handel en Nywerheid (DTI) en die Departement van Wetenskap en Tegnologie (DST) die afgelope vyf jaar in die sojabedryf belê het. Die heffingsaansoek was ’n integrale deel van die plan om die sojabedryf in Suid-Afrika te laat groei. – Persverklaring