Estimated reading time: 3 minutes

Landbou en klimaatsverandering is onlosmaaklik deel van mekaar en min gesprekke word oor die een gevoer, sonder dat die ander ook na vore tree. Landbou se rol in klimaatsverandering neem verskillende vorme aan – van metaangasvrystellings en kunsmisgebruik, tot tradisionele verbouing en gronduitputting. Terselfdertyd staan landbou ook aan die ontvangkant en is dit uiters kwesbaar vir veranderlike klimaatstoestande soos droogtes en vloede.

Klik hier om in te skryf.

Die Verenigde Nasies se Voedsel- en Landbou-organisasie (FAO) omskryf klimaatslim landbou as produksiestelsels wat produktiwiteit, veerkragtigheid en volhoubaarheid verbeter, kweekhuisgasse verminder en voedselsekerheid verseker.

Ons soek klimaatslim ambassadeurs

Talle produsente in Suid-Afrika pas reeds klimaatslim praktyke toe en medeprodusente kan heelwat by hulle leer. Dit is in hierdie gees dat Plaas Media en veeboerderykonsultant, dr Louis du Pisani, hande vat om Suid-Afrika se eerste Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur aan te wys.

Die projek word in ’n kompetisieformaat aangebied en spog met trotse borge wat passievol oor klimaatslim boerdery is. Die kompetisieborge vir 2022 is Metos SA – ’n afdeling van Winfield United SA, Nedbank, Nutri Feeds, Pioneer en Zoetis.

Die kompetisie het ten doel om erkenning en blootstelling te gee aan beste praktyke wat klimaatslim veeboere in hul boerderye toepas, om hierdie kennis en suksesse met ander te deel, en om ’n groter bewustheid rondom klimaatsverandering te kweek en produsente met die nodige kennis toe te rus om volhoubaar en klimaatslim te boer.

Kompetisieformaat en besonderhede

 • Produsente kan self inskryf en/of insetverskaffers en landbou-organisasies kan hul kliënte en lede nomineer en inskryf.
 • ’n Klein, kundige en onafhanklike paneel sal die inskrywingsvraelyste evalueer en ’n kortlys van vier tot vyf finaliste saamstel, verkieslik uit verskillende streke. Die beoordelaars sal hierdie finaliste dan op hul plase besoek vir ’n volledige keuring en oudit van hul klimaatslim boerderypraktyke. Die plaasbesoeke sal in April en Mei 2022 plaasvind.
 • Ná afloop van die plaasbesoeke sal die keuringspaneel ’n finale evaluering doen en die 2022 Veeplaas Klimaat Ambassadeur aanwys.
 • Die wenner sal in die pers bekendgemaak word en blootstelling op al Plaas Media se platforms ontvang, insluitend radio, Plaas TV op Youtube, op www.agriorbit.com asook op Plaas Media sosiale media-profiele en in sy tydskrifte. Die aankondigingsdatum sal mettertyd bekendgemaak word.
 • Die kompetisie kulmineer in ’n boeredag wat op die 2022 Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur se plaas gehou sal word. Tydens die boeredag sal voorligting oor aspekte van klimaatslim boerdery en verskeie praktiese demonstrasies plaasvind. Die verrigtinge sal ook verfilm word. Die datum van die boeredag sal mettertyd bekendgemaak word.
 • Die 2022 Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur sal ’n handige kontantprys ontvang en ‘n indiepte artikel sal oor die wenner se boerderypraktyke geskryf word, tesame met onderhoude wat alle produsente die geleentheid sal gee om in die wenner se kennis en ervaring te deel.

Om in aanmerking vir die titel van Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur te kom, moet die kandidaat daarin slaag om ekologies en finansieel gesonde aanpassings in sy veeboerdery te implementeer ten einde die negatiewe uitwerking van klimaatsverandering, aardverwarming en die verlies aan biodiversiteit te bestuur.

Die volgende aspekte sal in ag geneem word:

 • Kort-, medium- en langtermyndoelwitte ten opsigte van die omgewing, natuurlike hulpbronne, vee, finansies en ekonomie.
 • Natuurlike hulpbronbenutting, insluitend ’n ekologies gesonde en winsgewende weidingsplan, wat deur veeproduksiestelsels wat verantwoordelike benutting van alle natuurlike hulpbronne toepas, ondersteun word.
 • ’n Hulpbronverbeteringsplan om historiese hulpbronskade te herstel deur die bestryding van gronderosie en rehabilitasie van ontblote gronde, asook die beheer van bosindringing en die bestuur van uitheemse indringers.
 • ’n Gebeurlikheidsplan vir droogtebestuur wat onder meer ’n droogtegereedheidsplan, vroeë waarskuwingstelsel, droogtebestuursplan en na-droogte herstelplan insluit. Finaliste se boerderye sal ook ’n droogtekwesbaarheidsbeoordeling ondergaan.
 • ’n Geldbestuursplan en -rekordhoudingstelsel.
 • ’n Hulpbron- en biodiversiteitmoniteringsplan en -rekordhoudingstelsel.
 • ’n Weermoniteringsplan en -rekordhoudingstelsel, insluitend ’n vroeë waarskuwingstelsel vir droogtemonitering.

Vir navrae, kontak dr Louis du Pisani by ldupisani@gmail.com of Deidré Louw by 066 231 2430 of deidre@plaasmedia.co.za.