Dié SA Vleismerino-ram, 8150 JAR, is vir die hoogste prys verkoop. Van links is Ria du Toit, koper, Johan en Petro Rautenbach, verkopers, en John Makoena, hanteerder.

Johan Rautenbach, ’n SA Vleismerinoteler en -raadslid, het op 28 Februarie 2019 sy algehele uitverkoping-veiling van Jatro SA Vleismerino’s op Blesbokfontein in die Lindley-distrik gehou. Altesaam 124 ramme, 297 dragtige stoetooie en 337 oop stoetooie is op die veiling verkoop.

Johan het dié stoet op 1 Oktober 2000 begin en besondere suksesse en hoogtepunte bereik in die relatiewe kort tyd van ongeveer 19 jaar. Hy het besluit om uit te tree uit aktiewe boerdery, maar het nie ’n opvolger nie.

Die SA Vleismerino-genootskap is opreg dankbaar vir Johan se positiewe bydrae tot dié ras en vertrou dat die telers wat sy diere gekoop het, sal voortbou op die goeie genetika en sy nalatenskap nog lank in die bedryf sal voortduur.

Veilingsuitslae

  • Hoogste prys ram:R38 000 (Verkoper: Johan Rautenbach, Blesbokfontein, Lindley. Koper: Ria du Toit, Lindley)
  • Gemiddelde prys ramme:R11 210
  • Gemiddelde prys dragtige stoetooie: R5 384
  • Gemiddelde prys oop stoetooie: R2 542

Aangebied deur: BKB Louwid

Afslaer: Jan Mostert