Die Nasionale Landboujeugvereniging het pas sy 19de algemene jaarvergadering afgehandel. Op die vergadering is teruggekyk op ’n baie goeie 2018. “Ons het werklik ’n goeie jaar gehad wat op die hoogtepunt van ’n uitstekende nasionale kampioenskap in George afgesluit het. Ons was baie gelukkig om meer deelnemers as in 2017 by die kampioenskap te verwelkom,” sê Breyton Milford, herkose voorsitter van die vereniging.

Op die AJV is Breyton Milford, voorsitter, Karen Martin, ondervoorsitter, en Hennie Prinsloo, sekretaris, herkies as die uitvoerende bestuur van die vereniging.

Van links is: Hennie Prinsloo, sekretaris, Maxie Pietersen, Noord-Wes-voorsitter en aanbieder van die 2019 kampioenskap in Vryburg, Karen Martin, ondervoorsitter en Breyton Milford, voorsitter.

Daar is ook finaal besluit dat die 2019 Old Mutual Insure Nasionale Jeugskoukampioenskap in die September-skoolvakansie in Vryburg op die skouterrein gehou sal word.

Volgens Breyton was nog ’n hoogtepunt van die jaar hoe ander geleenthede gebruik is om jeugskou in Suid- Afrika te bevorder. “Demonstrasie-jeugskoue en streeksjeugskoue is by geleenthede soos Nampo, ALFA en Agri-Expo Livestock gehou. Met Plaas Media, of meer spesifiek Veeplaas, as mediavennoot kry die jeugskou ook wonderlike mediadekking.”

Breyton spreek ook sy dankbaarheid uit teenoor die ondersteuning van oud-jeugskouers. “Ons het veral tydens die nasionale kampioenskap gesien hoe oud-jeugskouers betrokke bly by jeugskou en terugploeg daarin. Verskeie oud-jeugskouers het as beoordelaars of ringgidse gewerk.”

Vir 2019, sê Breyton, word baie beplan. “Ons gaan veral daarna streef om die statiese afdeling, veral die kulinêre kuns en suiwelbereiding, uit te brei. Ons wil ook in 2020 ’n joernaal uitbring om die vereniging se 21ste verjaardag te vier.

“Ons bedank graag elkeen betrokke by die jeugskou, ouers, onderwysers, kinders, ondersteuners, borge, beoordelaars en meer. Dit is julle wat van jeugskou ’n sukses gemaak het in 2018. Ons is opgewonde oor die jeug se opgewondenheid oor landbou en is dankbaar vir die voorbeeld wat volwassenes in die gemeenskap aan die jeug stel,” sluit Breyton af.