Die Johannesburgse Aandelebeurs (JSE) het aangekondig dat die standaard kontrakgroottes vir fisiese lewerings soetsorghum (SORG) en bittersorghum (SGBT) van 100 ton na 30 ton verminder is. Dit kom na ’n versoek van die bedryf, hoofsaaklik as gevolg van ’n afname in die plaaslike produksie van sorghum.

Read it in English. 

Graan SA sê dat alhoewel die sorghumkontrak reeds vir ’n paar jaar op Safex gelys is, het dit nog nie werklik die nodige doel as prysverskansingsmeganisme gedien nie. Dit is hoofsaaklik as gevolg van die feit dat daar te min deelname aan die kontrak was en dus nie genoeg likiditeit in die mark is nie.

’n Termynkontrak speel ook ’n baie belangrike rol in die gewas se prysvorming. Dus is dit noodsaaklik dat daar soveel moontlik deelname aan die kontrakte is om ’n deursigtige prys te weerspieël.

Die 100-ton kontrak is amptelik op 15 Februarie beëindig. In die toekoms sal soetsorghum se vehandelingskode, SORG, met MSRG vervang word en bittersorghum se kode, SGBT, met MSBT. – JSE/Graan SA