Die seisoen bepaal die spoed van fisiologiese ontwikkeling. Die Swartland en Suid-Kaap verskil gevolglik ook jaarliks. Wat belangrik is, is dat kultivars meestal hulle posisie ten opsigte van ander kultivars behou. Vinnige kultivars bly vinnig en stadige kultivars bly stadig. Wanneer produsente ’n keuse maak, is dit belangrik dat ’n paar eienskappe in gedagte gehou word, naamlik:

  1. Is die saad van die kultivar van u keuse beskikbaar?
  2. Is dit ’n beproefde kultivar (reeds voorheen in die nasionale kultivarproewe getoets)? Dit is die ideaal om na meer as een jaar se data te kyk. Dit is ook belangrik om te kyk hoe die kultivar in die Swartland en Suid-Kaap presteer het, dit dui op aanpasbaarheid.
  3. Oopbestuifde kultivars is byna nie meer beskikbaar nie; daar is geen sodanige kultivar in 2017 getoets nie. Die keuse van kultivars is dus hoofsaaklik uit die bastergroep. Die rede is, basterkultivars is meer groeikragtig en het ’n hoër opbrengspotensiaal.
  4. Onkruid met weerstand kan die tipe kultivar bepaal. Produsente moet vooraf deeglike beplanning doen en onkruidgeskiedenis in ag neem alvorens op ’n kultivar besluit word. ’n Chemiese onkruiddoder-program word bepaal deur die tipe kultivar (konvensioneel, TT en Cl).
  5. Konvensionele en Cl-kultivars is meer groeikragtig as TT-kultivars. Die gemiddelde opbrengs van eersgenoemde groepe was nagenoeg 10% hoër as die TT-groep in 2017.
  6. Fisiologiese ontwikkelingstempo en veral die aantal dae tot blom en tydperk van blom is belangrik. In die Rûens is daar soms vroeg vog beskikbaar en vinnige kultivars kan te vroeg gesaai word. In areas waar die reën normaalweg vroeg afsny, moet verkieslik kort groeiseisoen kultivars geplant word.
  7. Dit word aanbeveel dat produsente in gebiede met ’n hoë swartstamrisiko kultivars aanplant met goeie swartstamweerstand. Die voorkoms van swartstam in 2017 was in die Swartland en Suid-Kaap hoër as in die vorige seisoen. Dit word aanbeveel om kultivars met verskillende weerstandsgene af te wissel.
  8. Min Sclerotinia het in 2017 voorgekom, maar die sclerosums wat as bron van besmetting dien, is steeds in die grond en die siekte sal dus weer voorkom as die klimaat meer gunstig is daarvoor. Die siekte moet bestuur word. Sclerotinia is ’n siekte wat algemeen in die Rûens voorkom en geen kultivar het weerstand nie. Die siekte word ook al meer in die Swartland waargeneem.

Kultivar inligting

In die Swartland het die konvensionele kultivar Diamond (110,3%) en die CL-kultivar 44Y90 (110%) die hoogste gemiddelde persentasie opbrengs oor die afgelope twee seisoene gelewer. Die TT-kultivar met die hoogste persentasie opbrengs vir 2016 en 2017 in die Swartland was Hyola 555 (TT) gevolg deur Hyola 559 en CB Atomic HT. Die kultivars wat die beste oor drie seisoene in hulle onderskeie groepe gevaar het, was Diamond (konvensioneel), 44Y89 (Cl) en Hyola 559 (TT).

In die Rûens het die konvensionele kultivar Diamond (114,8%) gevolg deur twee CL-kultivar 44Y90 (110,9%) en 45Y91 (110,6%) die hoogste persentasie opbrengs (gemeet teenoor Rûens gemiddeld) die afgelope twee seisoene gelewer. Die TT-kultivar met die hoogste persentasie opbrengs vir 2016 en 2017 in die Rûens was CB Atomic (HT) (89%) gevolg deur Hyola 559 (TT) (88,8%) en Hyola 555 (TT) (88,4%). Die kultivars wat die beste oor drie seisoene in hulle onderskeie groepe gevaar het, was Belinda (konvensioneel), 44Y89 (CL) en CB Atomic (TT). –Kanolafokus

Vir meer inligting oor eienskappe van die kultivars en die opbrengs per kultivar klik hier.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here