Die aanbod op dié week se wolveiling was redelik klein met 6 023 bale, waarvan 94,22% verkoop is. Die aanwyser het met ’n skrale 0,7% gedaal om teen R161,03/kg te sluit.

Read it in English

Die aanbod het hoofsaaklik uit 20 mikron en fyner van ’n medium lengte bestaan. Volhoubaar geproduseerde wol het ’n klein persentasie van die aanbod uitgemaak.

Daar was goeie mededinging vir die beperkte aanbod van lang Merino-vagwol, met die medium mikron-segment wat bo markgemiddeld presteer het, terwyl die vraag na korter wol afgeneem het.

Nieteenstaande die toename van 0,63% (Australiese dollar) in die Australiese mark teenoor die wolveiling van 18 Maart, het die mark met 2,3% in Amerikaanse dollarterme afgeneem.

Die rand het met 0,47% in Amerikaanse dollarterme versterk, met ’n afname van 0,27% in Amerikaanse dollarterme.

Gemiddelde pryse per kategorie

Die gemiddelde skoonwolpryse vir die seleksie binne die verskillende mikronkategorieë goeie, lang kamwoltipes (MF5) was soos volg:

  • 18 mikron daal met 1,1% en sluit teen R207,84/kg.
  • 18,5 mikron neem met 1,1% af en sluit teen R198,55/kg.
  • 19 mikron verlaag met 1% en sluit teen R186,75/kg.
  • 19,5 mikron verswak met 0,9% en sluit teen R174,71/kg.
  • 20 mikron is met 2% af en sluit teen R160,47/kg.
  • 20,5 mikron is 1,2% swakker en sluit teen R153,88/kg.
  • 21 mikron styg met 1,2% en sluit teen R150,98/kg.
  • 21,5 mikron het met 0,3% toegeneem en sluit teen R149,50/kg.
  • 22 mikron styg met 2,6% en sluit teen R145,92/kg.
  • 22,5 mikron is 3% swakker en sluit teen R132,11/kg.

Die volgende wolveiling is vir 14 April 2021 geskeduleer. – Persverklaring, Cape Wools SA