Die hersiene skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2 302 700 ha, wat 12,40% of 325 900 ha minder is as die 2 628 600 ha wat verlede seisoen aangeplant is, maar ook 0,28% of 6 500 ha minder as die voorlopige oppervlakteskatting van 2 309 200 ha soos vrygestel in Januarie 2018.

Read it in English. 

Die verwagte kommersiële mielie-oes is 12 222 950 ton, wat 27,33% of 4 597 050 ton minder is as die 16 820 000 ton van die vorige seisoen (2017). Die oppervlakte beplant syfers is hoofsaaklik verkry vanaf die Produsente Onafhanklike Oesskattingstelsel (PICES), soos deur die Nasionale Oesskattingskonsortium gerapporteer vir Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies.

Neem kennis dat inligting van die objektiewe opbrengs-opname van die Konsortium vir die Mpumalanga provinsie, in April 2018 gerapporteer word en vir die Vrystaat en Noordwes provinsies in Mei 2018. Die huidige opbrengs syfers is hoofsaaklik verkry vanaf produsente in die verskillende provinsies.

Die oppervlak onder witmielies is 1 258 200 ha, wat ’n afname van 23,43% of 384 900 ha verteenwoordig vergeleke met die 1 643 100 ha die vorige seisoen. Die produksieskatting van witmielies is 6 108 000 ton, wat 38,40% of 3 808 000 ton minder is as die 9 916 000 ton van die vorige seisoen.

Die opbrengs van witmielies is 4,85 t/ha. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1 044 500 ha, wat 5,99% of 59 000 ha meer is as die 985 000 ha geplant die vorige seisoen. Die produksieskatting van geelmielies is 6 114 950 ton, wat 11,43% of 789 050 ton minder is as die 6 904 000 ton van die vorige seisoen. Die opbrengs van geelmielies is 5,85 t/ha.

Ander somergewasse:

Sonneblomsaad: Die hersiene oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 584 900 ha, wat 8,00% of 50 850 ha minder is as die 635 750 ha aangeplant die vorige seisoen. Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 731 505 ton, wat 16,30% of 142 495 ton minder is as die 874 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,25 t/ha.

Ander gewasse:

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 775 300 ha, wat ’n toename van 35,08% of 201 350 ha verteenwoordig vergeleke met die 573 950 ha geplant die vorige seisoen. Die produksieskatting is 1 374 700 ton, wat 4,46% of 58 700 ton meer is as die 1 316 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,77 t/ha.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 56 300 ha, wat 0,54% of 300 ha meer is as die 56 000 ha geplant vir die vorige seisoen. Die verwagte grondbone-oes is 88 850 ton – 3,48% of 3 200 ton minder as die 92 050 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,58 t/ha.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het afgeneem met 41,44% of 17 550 ha, van 42 350 ha tot 24 800 ha teenoor die vorige seisoen. Die produksieskatting van sorghum is 78 200 ton – 48,55% of 73 800 ton minder as die 152 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 3,15 t/ha.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 56 600 ha, wat 25,64% of 11 550 ha meer is as die 45 050 ha geplant vir die vorige seisoen. Die produksieskatting is 70 770 ton, wat 3,28% of 2 245 ton meer is as die 68 525 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,25 t/ha. – CEC verslag

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here