Die winsgewendheid van ekstensiewe skaapproduksie in Suid-Afrika bly weens verskeie faktore onder druk. Die vernaamste probleme is stygende insetkoste, predasie en veediefstal. Hierdie uitdagings dwing produsente om meer noukeurig te kyk na produksiemetodes wat kan help om winsgewendheid te verbeter.

Een van die oplossings wat oor die laaste paar jaar gevind is, is die intensifisering van die bedryf. Hierdie intensifisering vind plaas deur middel van semi-intensiewe praktyke, waar ooie in hokkies lam terwyl droë en dragtige ooie steeds die ekstensiewe weiding benut, of deur middel van vol intensiewe praktyke, waar die ooie basies heeljaar ’n voerrantsoen ontvang.

Namate die belangstelling in intensiewe skaapboerderypraktyke begin groei het, het al meer produsente die afgelope paar jaar begin om meer intensief met skape te boer. Intensiewe praktyke verskil egter drasties van ekstensiewe praktyke en al meer inligting en hulp word benodig om produsente in dié verband by te staan. Die honger vir inligting kan duidelik waargeneem word as ’n mens kyk hoeveel produsente en ander belangstellendes die afgelope drie jaar se Veeplaas Intensiewe Skaapproduksieskole bygewoon het.

Groei in die intensiewe sektor

As gevolg van die groei in die intensiewe sektor van die skaapbedryf het Zoetis, in samewerking met Plaas Media, die Mamre Intensiewe Lamstelsel (MILS) en die Universiteit van die Vrystaat, verlede jaar die Zoetis/Veeplaas intensiewe skaapboer van die jaar-kompetisie bekendgestel. Die eerste rondte van dié kompetisie in 2018 was ’n leerskool vir al die betrokkenes en daar word gepoog om in 2019 voort te bou op verlede jaar se sukses.

Die kompetisie is nie daar om te kyk wie die beste lampersentasie of mooiste lamhokkies het nie, maar eerder om die groter prentjie van intensiewe skaapboerdery te beoordeel. Daar word onder andere na faktore soos bestuur, winsgewendheid en gesondheid gekyk. Elke plaas het sy eie hulpbronsamestelling, wat elke plaas se uitdagings en oplossings uniek maak. Dus is daar geen voorafgestelde riglyne waaraan produsente moet voldoen nie en elke plaas word op sy eie geëvalueer ten opsigte van die intensiewe skaapboerderyvertakking.

Waardige wenners

Danie Bruwer en sy seun, ook Danie, van die plaas Makwera by Paul Roux in die Vrystaat, was 2018 se wenners. Hulle algehele benadering tot die bestuur van die stelsel, en veral hulle fyn fokus op die verskillende aspekte van die boerdery – soos die beperking van vrektes as gevolg van goeie gesondheidsbestuur – het hulle in 2018 laat uitstaan.

Behalwe vir die pryse en blootstelling wat die wenner kry, sal hy/sy ook ’n werkswinkel aanbied waar alle belangstellendes kan kom kyk hoe doen die voorlopers in die bedryf dinge anders. Die eerste werkswinkel word by ALFA 2019 in Parys aangebied.

Vir Zoetis is hierdie ’n baie waardevolle kompetisie, want dié maatskappy is daar om alle boere in intensiewe boerdery by te staan. Zoetis kan op hierdie gebied help met produkte en inligting om by elke stadium van die boerdery in te pas.

Vir meer inligting, kontak dr Frikkie Maré by 084 446 6787. – Frikkie Maré, UVS en David Human, Zoetis

Is jy die volgende #ZoetisIntensieweSkaapboer?

Eerste Zoetis Intensiewe Skaapboer aangewys