Konsortium Merino het op 9 April vanjaar sy eerste WhatsApp-groepveiling gehou. Die organiseerders is uiters tevrede met die veilingsresultate. Die hoogste pryse in sy horingsramme-veiling is behaal vir lotte 57 en 119 wat elk vir R45 000 van die hand gesit is. Die veilingskatalogus is vooraf met al die deelnemers gedeel, tesame met wolfoto’s en video’s van elke ram wat aangebied is.

Springbokrugbyspeler, Frans Steyn van Aliwal-Noord, was die koper. “In die verlede kon Frans nooit ons veilings bywoon nie en sy plaasbestuurder het altyd namens hom gebie, maar vandag kon hy uit die gerief van sy leunstoel uit Frankryk op ons ramme bie,” vertel Madeleine van Heerden van Konsortium Merino.

Lot 57 is een van die ramme wat vir R45 000 aan Frans Steyn verkoop is.

Altesaam 32 horingsramme is aangebied en ‘n gemiddelde prys van R16 140 stuk is behaal.

‘n Poenaveiling is ook later die dag op WhatsApp aangebied. ‘n Totaal van 24 poenskopramme is binne ‘n skrale 77 minute verkoop teen ‘n gemiddeld van R15 313 stuk. Die hoogste prys is behaal vir lot 182 wat vir R33 000 gekoop is, ook deur Frans Steyn. Die naashoogste prys van R32 000 is betaal vir lot 126 en die koper was Jakkie Nel van Somerset-Oos.

Sowat 160 mense het aan die horingsramme-veiling deelgeneem en 174 het aan die poena-veiling deelgeneem. – Elmarie Helberg, Agriorbit

Lot 119 het ook R45 000 op die WhatsApp-veiling behaal.