Gesels jy met kenners in die bedryf, sal hulle gou vir jou sê kruipvoeding is ’n móét vir ‘n winsgewende skaapboerdery. Dit is egter nodig om goeie praktyke toe te pas ten einde te verseker dat jou lammers volgens hulle volle genetiese potensiaal kan groei. Dr Josef van Wyngaard van Voermol Voere brei nou uit oor die moets en moenies van kruipvoeding.

Hierdie potgooi word aan jou gebring deur Voermol