Wyndruifprodusente kan nuwe tegnologie en navorsing inspan om hul grond en waterverbruik meer noukeurig te meet en bestuur, en hul wingerde só beter voorberei vir die 2019-oes ná een van die ergste droogtes in bykans ʼn eeu.

Read it in English. 

Sprekers tydens die onlangse Winetech Vinpro-inligtingsdae in die Paarl, Swartland, Stellenbosch en Worcester was dit eens dat die goeie winterreën en koue wat in die meeste streke voorgekom het, ʼn positiewe effek op die komende oes kan hê, maar dat produsente deur beste praktyke die 2019-oes selfs ʼn groter hupstoot kan gee. Die reeks inligtingsdae is deur ʼn finansiële bydrae van Standard Bank moontlik gemaak.

Dit begin by die grond

“Deur presisieboerdery in jou wingerd toe te pas kan jy insetkoste sny, gehalte verbeter en meer winsgewend boer. Meet die stand van jou grond en rehabiliteer daardie wat te vlak, te nat en te sanderig is,” sê ’n Vinpro-grondkundige, Johan de Jager.

Wanneer ʼn produsent ʼn wingerdblok uitlê, moet egalige groei regdeur die wingerd een van die grootste oorwegings wees. Daarom is grondkartering belangrik om te bepaal watter grondtipes in die blok voorkom, asook om te verseker dat ameliorante soos kalk wat tot homogeniteit bydra, meer doelgerig toegedien kan word om koste te bespaar. Grondkaarte kan in kombinasie met ʼn terreinanalise gebruik word om onderstok- en kultivaraanbevelings te maak.

Nog ʼn nuttige hulpmiddel om grondgrense presies te bepaal en grondverskille uit te wys nog voordat ʼn profielgat gemaak word, is elektromagnetiese grondskandering. Jacobus Els van Revolute Systems het verduidelik hoe die elektromagnetiese induksie (EMI)-apparaat oor die grond gesleep word en elektromagnetiese pulse uitstuur wat, onder andere, sanderige gronde, kleigronde of klipbanke uitwys. Die aantal en posisie van profielgate kan dus meer oordeelkundig uitgelê word om spesifieke probleemareas verder te ontleed.

Bou reserwes op

“Reserwes is uiters belangrik vir die aanvanklike groei en uiteindelike vrugbaarheid van die wingerd,” sê dr Albert Strever, senior lektor aan die Universiteit van Stellenbosch se Departement Wingerd- en Wynkunde.

Heelwat wyndruifprodusente is bekommerd oor die effek van die droogte op wingerdstokke se reserwevlakke en die effek wat hierdie verlaagde reserwes op die komende oes sal hê. Dr Strever sê hoewel reserwes eers vanaf blom vasgelê word, is die na-oesperiode wat dit voorafgaan die belangrikste tydperk. “Hoe groter die oes en hoe droër die seisoen, hoe belangriker is die ses tot agt weke ná oes vir die opbou van reserwes. In hierdie tyd moet wingerde voldoende water en voedingstowwe ontvang.”

Optimale reserwevlakke word behaal wanneer groei en drag in balans is. Tydens snoei moet die ooglading per stok na gelang van die groeikrag toegeken word, en die lower moet goed deurlig wees om reserwevaslegging te verhoog. Vermy oormatige toediening van stikstof wat tot geil groei en verdigte lower aanleiding gee.

Vernuwe, herstel deur kompos

Kompos kan as ʼn regstellende hulpmiddel vir grond en wingerdstokke ingespan word, sê Emma Moffat, wingerdkundige aan die Universiteit van Stellenbosch se Departement Wingerd- en Wynkunde. Navorsing toon dat groei en drag heelwat verbeter het deur die kombinasie van wortelsnoei en die vermenging van kompos in werksrye.

Hoewel die insetkoste van hierdie praktyk hoog was, was die toename in produksie in droë tye, en spesifiek in droëlandwingerde, van so ʼn aard dat kumulatiewe inkomste verhoog het.

Gids vir beter waterverbruik

Of dit nou droogtetye is of nie, effektiewe waterverbruik kan ʼn beduidende effek op gehalte, koste en winsgewendheid hê.

’n Welbekende navorser, dr Philip Myburgh, het praktiese riglyne gedeel aan die hand van sy nuwe, omvattende gids, Handbook for the irrigation of wine grapes in South Africa. Die boek, wat op plaaslike en internasionale navorsing van die afgelope 50 jaar geskoei is, sluit onder andere praktiese aanbevelings oor besproeiingskedulering en die aanpasbaarheid van die wingerdstok by klimaatsveranderinge in.

Moenie misloop nie

Vinpro Winetech-streeksinligtingsdae word op 27 September om 14:00 by Die Keldery, Vredendal, en 4 Oktober om 09:00 by die Robertson-skousaal aangebied. Besoek sales.vinpro.co.za vir meer inligting. – Vinpro