Decision Farming

Tradisioneel was spandering in boerdery meestal gekoppel aan ’n tydlyn in die produksieproses van ’n gewas. Daar is grotendeels beplan wanneer sekere bestuursaksies sou plaasvind, eerder as om presies te bepaal waar die betrokke aksies sou plaasvind en waar nie.

Daar word toenemend besef dat die bepaling van lokaliteit ook op ’n dieper vlak moet plaasvind as die konvensionele metode, waar tussen plase, lande of boorde onderskei word. Onderskeiding en diskriminering tussen veel kleiner oppervlaktes binne een boord of land is al ’n geruime tyd broodnodig. Met Decision FarmingTM is dit ook toeganklik.

Aangesien produksiefaktore, soos onder andere grondeienskappe en die voorkoms van plae, varieer, is dit nie meer aanvaarbaar dat sulke faktore eweredig en gelykmatig oor ’n gegewe oppervlak gediens word nie.

Doen wat nodig is

Op hierdie grondchemiese kaart kan duidelik gesien word dat die voorkoms van kalium drasties verskil oor ’n kort afstand.

Dit is sinneloos om sentimentele besluite in boerdery te neem. Gemoedsrus moet veel eerder deur wetenskaplik-gebaseerde inligting verskaf word. Die reeks Decision FarmingTM-produkte skep en verskaf tasbare en bruikbare inligting wat besluite ondersteun en ’n mens se boerdery-omgewing laat sin maak.

Omgewingsbesoedeling

Enige vorm van bemestingstof wat chemies of biologies van aard kan wees, moenie toegedien word waar dit nie noodsaaklik is nie. Wanneer stowwe onnodig toegedien word, is die betrokke produk in oormaat beskikbaar en is dit dan meer geneig om deel te neem aan nie-teiken prosesse in die omgewing, wat neerkom op besoedeling.

Ons weet dat besoedeling die langtermyn-volhoubaarheid van ’n produksie-eenheid benadeel en die winsgewendheid sal verlaag. Natuurlik moet besoedeling vermy word deur veel eerder slegs stowwe toe te dien op noodsaaklike oppervlaktes, soos aangedui deur Decision FarmingTM-produkte.

 Waardevolle produksiemiddels

Waardevolle produksie-insette wat ’n uitstekende opbrengs op belegging bied, maar weens die relatiewe hoë koste per oppervlak-eenheid uitgeskakel word, is weer deel van ’n mens se gereedskap as jy dit strategies gebruik.

Aangesien sulke insette, soos intensiewe grondregstellings of plaagbeheermaatreëls nie eweredig toegepas word soos in die geval van konvensionele boerderypraktyke nie, is die totale koste per totale produksie-oppervlak aanvaarbaar en winsgewend sonder oorkapitalisering. Die tipe maatreëls word wetenskaplik bepaal en slegs in ’n sekere gebied aanbeveel.

Belegging in lyn met die natuur

Op hierdie kaart kan gesien word hoe valskodlingmot oneweredig verspreid voorkom, soos bepaal deur natuurlike gashere in die omgewing. 

 Wanneer ’n goeie of swak seisoen afspeel, moet ’n mens in die regte rat bly om jou belegging sodanig te bestuur. Dit is ’n feit dat boerdery aan die natuur uitgelewer is, maar met unieke tegnologies gevorderde produkte soos die Decision FarmingTM-reeks kan ’n mens byhou met die aanpassende behoeftes van die gewas.

Wanneer ’n seisoen homself byvoorbeeld daartoe uitleen om maksimum opbrengspotensiaal van die beskikbare genetika tot uiting te bring, moet ’n mens sorg dat die ondersteuning in terme van plaagbeheer en voeding die verhoogde aanvraag bevredig. Dus sal jy slegs volgens die opbrengsmoontlikhede spandeer, wat ekonomies sin maak.

Waarde uit variasie

Op elke plaas is variasie. Sonder die bepaling van variasie, kan dit nie benut word nie en lei dit tot verliese. Decision FarmingTM skep waarde uit variasie deur die positiewe variasie te benut en die negatiewe variasie te hanteer.

Aangesien boerdery oor besluite gaan, moet die regte besluit op die regte tyd en die regte plek geneem word. Die regte besluit kan egter net met die regte inligting geneem word. Dit is waar Laeveld Agrochem leiding neem deur ’n mens hiermee by te staan. – Ernst de Beer, Laeveld Agrochem

Kontak gerus u naaste Laeveld Agrochem-agent vir meer inligting.

Besoek www.laeveld.co.za vir meer inligting.