Tarkastad is in die sentrale deel van die Oos-Kaap geleë, met die Tarkarivier wat sowat 13km daarvandaan verbyvloei.

Een van dié Karoo-dorp se kenmerke is die jaarlikse skou wat gewoonlik in Februarie plaasvind en van oral oor besoekers lok.

Boer- en saalperdruiters ding ywerig teen mekaar mee, terwyl daar ook ’n sterk kategorie skape en beeste is. En dan is daar ’n kwalifiserende jeugskou-kampioenskap wat vanjaar reeds op 22 Februarie op die skouterrein plaasgevind het. Plaas Media het die dag as SA Jeugskou mediaborg saam met die kinders spandeer en van die geleentheid gebruik gemaak om ook met party van hulle te gesels.

’n Jeugskou-kampioenskap bestaan gewoonlik uit drie kategorieë, naamlik ’n teoretiese eksamen, die proses waar die kinders hul diere moet was en voorberei, en die skouman-afdeling.

Daar was vanjaar ongelukkig nie ’n pluimvee-afdeling tydens Tarkastad se jeugskou-kompetisie nie, maar dit was opmerklik dat daar baie meer nuwelinge in die skaap-, bok- en beesafdelings was as vorige kere.

Die volgende kwalifiserende jeugskou-kampioenskap vir Oos-Kaapenaars vind op 1 Maart op Middelburg plaas, en op 9 Maart op Jansenville. Volgens Esna le Roux (beoordelaar) skep beide ’n geleentheid waar die kinders punte kan bymekaarmaak om vir OP-kleure te kwalifiseer. “Daarna neem hulle aan die Nasionale Jeugskou-kampioenskap deel wat vanjaar vanaf 22 tot 25 September op Vryburg aangebied word,” sê sy.

Kontak gerus die volgende Oos-Kaap Jeugskou bestuurslede vir enige navrae: