Die melkaanbod vir Januarie 2019 het met 1,25% gegroei in vergelyking met die Januarie 2018 syfer. Die vergelykende groeipersentasie vir Januarie 2018 was 4,9% en vir Januarie 2017 was dit 3,59%. Die groei in die melkaanbod vir Januarie 2019 is dus wesenlik laer as in Januarie 2017 en 2018. Netso was die Desember 2018 groei (1,85%) in die melkaanbod wesenlik laer as die Desember 2017 groei (7,97%) – die Desember 2018 syfer is voorlopig. Die jaar-op-jaar groei in melkaanbod vir 2018 word geraam op 3,8%.

Read it in English. 

Uit die bogenoemde is dit duidelik dat melkproduksie sedert einde 2018 onder druk is en daar is talle belangrike faktore wat die tendens dryf. Die produsenteprys het sedert Januarie 2018 met 19% gedaal. Die geelmielieprys het van R2 107 per ton in Julie 2018 tot R2 395 per ton in Oktober 2018 gestyg, ’n 14% verhoging. Die melk-tot-voerprysverhouding het gedaal van 1,8:1 na 1,2:1. Die ernstige droogte in sommige dele van die land, laat reën oor groot dele van die land, en abnormale hoë temperature het ook bygedra tot laer melkproduksie.

Die gemiddelde geelmielieprys was in Januarie 2019 R2 731 per ton – 41% duurder as Januarie 2018. Die Safex vooruitkontrakte soos op 20 Februarie 2019 was vir Maart R2 632 per ton, September R2 742 per ton en Desember R2 810 per ton. Hierdie kostekomponent weeg swaar teen die ekonomie van melkproduksie.

Dit het wel gereën in sommige van die droogtegeteisterde gebiede en melkkopers het prysverhogings vanaf 1 Maart 2019 aangekondig. Die prysverhogings is gemiddeld 14%. Hierdie gebeure behoort melkproduksie matig aan te help en die sterk groei in die melkaanbod wat in 2018 ervaar is, behoort voldoende te wees om die vraag na melk oor die korttermyn te bevredig.

Die uitwerking van die droogte en die hoë graanpryse sal egter verdere opwaartse druk op produsentepryse veroorsaak. – MPO