“Wanneer ’n mentor besig is om jong potensiaal te brei, moet hy eers vergeet van sy eie ideale en doelwitte en absoluut fokus op die persoon wat hy mentor, en op wat vir hom of haar belangrik is, ten einde sukses te verseker.” So sê George Prinsloo, besigheidsontwikkelingsbestuurder by Laeveld Agrochem.

Volgens George maak die meeste suksesvolle boere melding van ’n pa of ander mentorskapfiguur waarsonder hulle nie sukses sou behaal nie. “Mentorskap is absoluut noodsaaklik vir ’n volhoubare landboutoekoms. Daar is alreeds soveel positiewe mentorskapstories in landbou en voorbeelde daarvan behoort net meer en meer te word.”

Dienende mentors

George meen die beste styl van mentorskap is ’n styl wat potensiaal bevestig. “Dit staan loodreg teenoor ’n styl wat meer foutvinderig en korrektief is. Mense leer oor die algemeen vinniger as jy fokus op dit waarin hulle natuurlik goed doen of sterk is. Die fokus moet daarop wees om die persoon op te bou.”

George sien mentorskap as iets wat ’n boer die geleentheid gee om te dien. “Dit is belangrik dat jy ’n omgewing skep waarbinne mense sonder vrees en met vrymoedigheid kan groei en floreer. Dit beteken dat mense ook toegelaat word om foute te maak, sodat ons saam daaruit kan leer en vandag se mislukking môre se sukses word. Daar moet gefokus word op saam werk, saam leer en saam groei.”

Hy meen die verhouding tussen ’n mentor en sy volgelinge is baie belangrik. “Jy moet vir jou mentor sê dat hy die reg het om nee te sê en om jou verantwoordbaar te hou vir die besluite wat jy neem.”

Wat jy saai, sal jy maai

“Die belangrikste beginsel wat ’n mentor, veral in landbou, moet oordra, is dat die lewe nie om jouself draai nie. As jy gaan boer met ’n mentaliteit dat die lewe jou iets skuld, dat jy net wil hê en dat jy op jou regte moet staan, gaan jy nie baie lank in die landboubedryf oorleef nie.”

George beklemtoon dat landbou juis daaroor gaan om in te sit en dan daaruit te oes. “Die spreekwoord sê nie verniet ‘Wat jy saai, sal jy maai’ nie. Jy moet bereid wees om op te offer, en tyd en energie in te sit as jy iets uit landbou wil kry.”

Nog ’n belangrike les wat ’n mentor moet deel, veral as dit swaar gaan met die boerdery, is dat ’n mens se identiteit nie in die sukses van die boerdery lê nie. “Jy is nie die grond waarop jy boer nie. Jy is nie jou bankbalans nie. As jy jou identiteit aan die verkeerde dinge heg, gaan jy net moedeloos raak. Die swaar tye is dikwels juis die beste geleenthede vir groei.”

’n Kring van kundiges

George het belangrike raad vir jong en opkomende boere. “Omring jouself met kundige en positiewe mense. Wees ontvanklik om te leer en moenie bang wees om daardie belangrike nommer op jou selfoon te skakel nie. Dit is dalk net wat jou boerdery na die volgende vlak kan neem.”

Hy moedig boere aan om uit te reik en ’n mentor of ’n span mentors te kry, al is dit nie noodwendig tot hul onmiddellike beskikking nie. “Ons is bevoorreg dat ons baie goed georganiseerde landboustrukture het. Daar is baie studiegroepe en boereverenigings waarby ’n mens kan aansluit om jouself aan moontlike mentors bloot te stel.

“Indien dit nie tot jou beskikking is nie, wemel die bedryf van kundiges by maatskappye en organisasies, soos Laeveld Agrochem, wat graag hulle kennis deel. Moenie skroom om dié mense te kontak nie. Soms is jou mentor net ’n soekfunksie ver.”

’n Groot impak

George beklemtoon dat ’n boer die voorreg het om generasies te kan verander met sy mentorskap. “Dit moet in jou eie huis begin, maar kan en moet ook na die wyer gemeenskap uitbrei. Die vraag wat elke boer vir homself moet vra, is of hy wil aangaan om ’n lewe te lei wat net oor homself wentel en of hy bereid is om tyd, energie en geld in ander mense te belê.” – Marike Brits, AgriOrbit

Vir meer inligting en navrae, kontak die outeur by epos nicoc@laeveld.co.za of skakel 082 928 9291.