Laeveld Agrochem (Edms) Bpk, ook bekend as LAC, het in die strewe om sy uitgebreide groeistrategie stukrag te gee, ‘n ekwiteitsbelegger genaamd Praxis Listed Private Equity Fund, aan boord geneem. Dié belegger bring kundigheid oor ‘n wye verskeidenheid vlakke na LAC.

Nick Liebenberg, stigterslid van LAC, was vir die afgelope 28 jaar aan die stuur van sake en gaan voortaan as Laeveld Groep se voorsitter funksioneer. Nick sal steeds ‘n integrale en onlosmaaklike rol binne die LAC-besigheid vervul. Corné Liebenberg en Jantjie Bouwer, tans direkteure van LAC, sal voortaan ‘n strategiese funksie vervul in Laeveld Group SLLC, ‘n internasionale beleggingsmaatskappy gefokus op die agri-besigheidswaardeketting.

Rust aangewys as HUB

Neel Rust is met ingang van 12 Desember 2019 as hoof uitvoerende beampte van LAC aangestel. Neel is ‘n bekwame uitvoerende bestuurder met meer as 20 jaar se ervaring op hierdie vlak. Hy het ‘n Honneursgraad in Besigheidsbestuur aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf en het op die direksies van verskeie landbouverwante besighede gedien. Neel het gedurende Oktober 2016 by LAC aangesluit.

Die uitvoerende bestuur van LAC lyk voortaan soos volg:

Neel Rust – Hoof Uitvoerende Beampte
Rudi Allers – Uitvoerende Bestuurder Finansies en Administrasie
Ian Mansfield – Uitvoerende Bestuurder Bedryf
Phillip Venter – Uitvoerende Bestuurder Besigheidsontwikkeling
Chris Thompson – Uitvoerende Bestuurder Markontwikkeling (Noord)
Ernst de Beer – Uitvoerende Bestuurder Markontwikkeling (Suid)

Die amptelike verklaring kan hier gelees word: https://www.laeveld.co.za/des2019Persverklaring, Laeveld Agrochem