In ’n brief aan boere met die opskrif Covid-19 Farmers Communication 30 March 2020 is boere ingelig dat die prys wat Lancewood aan hulle betaal, vanaf 1 April met 45 sent verlaag is in die vorm van ’n heffingsvermindering. Afgesien van hierdie heffing wat ingestel word, mag Lancewood dit nodig vind om betalingsvoorwaardes tydelik aan te pas.

Die MPO het in ‘n persverklaring gesê hy betreur hierdie aankondiging en opper sy bedenkinge oor die proses ingevolge waarvan daar geen kennistydperk was betreffende die prysverandering nie – ook nie met betrekking tot die aanpassing van betalingsvoorwaardes nie.

Lancewood as deel van Libstar

Lancewood is ’n afdeling van Libstar Holdings (Edms) Bpk. Inligting is gebasseer op die 2019 finansiële state en ’n onderhoud op RSG Moneyweb op 18 Maart 2020 met die hoofuitvoerende beampte (HUB) van Libstar.

Elke maatskappy binne die Libstar groep beskik oor ’n unieke reeks produkte en wêreldgehalte vervaardigingsvermoëns wat aan die groep ’n diverse en robuuste portefeulje van ondernemings gee, wat Libstar met trots in hul familiegroep huisves.

In die lig van hierdie diversiteit en robuustheid behoort Libstar in staat te wees om die huidige situasie minstens vir ’n tydperk te kan absorbeer, meen die MPO in sy verklaring.

Die gekonsolideerde wins-of-verliesstaat en ander omvattende inkomste vir die jaar geëindig 31 Desember 2019, dui op ’n styging in omset van 2,4% tot R9,9 miljard, en ’n groei van 14,1% in wesensverdienste in 2019. Die Moneyweb-joernalis het daarop gewys dat die 14,1% ’n prestasie is wat deesdae selde gesien word. Die geouditeerde 2019-staat dui op ’n bruto wins van R2,4 miljard en ’n bedryfswins van R700 miljoen – ’n styging van 13%.

Inligting oor rapporteerbare segmente

Inligting uit kontrakte met klante lyk soos volg:

  • Bederfbare produkte R4,7 miljard (47% van totale omset).
  • Kruideniersware R3,2 miljard (32% van totale omset).
  • Versnaperinge en fyngebak R538 miljoen (5% van totale omset).
  • Gebak en bakmiddels R700 miljoen (8% van totale omset).
  • Huishoudelike en persoonlike sorg R789 miljoen (8% van totale omset).

Versnaperinge en fyngebak sal die segment wees wat gebruik maak van mozzarella en ander sagte kase, en dit maak slegs ’n klein gedeelte uit van Libstar se besigheid.

In die onderhoud op Moneyweb het die joernalis aan die HUB van Libstar Holdings gevra wat die uitwerking van paniekaankope was, waarop hy geantwoord het dat hulle voorraad uitgeput is, net soos ander ondernemings. Hy het verder gesê dat hulle geen probleme ondervind met voorsiening aan Libstar, of met Libstar se voorsiening van produkte nie.

Later het die joernalis die HUB gevra wat hy in finansiële terme van die jaar verwag. Die HUB het gereageer deur te sê dat, in die huidige situasie, hulle geen idee het wat die totale effek sal wees nie en toe voortgegaan om ʼn normale scenario te beskryf.

Heroorweging op die tafel?

In die lig van die bogenoemde, versoek die MPO Libstar Holdings en die Lancewood-afdeling dringend om hul aankondiging te heroorweeg en eerder met boere wat melk aan hulle lewer, te kommunikeer om melkproduksie af te bring, en om parallel daarmee gebruik te maak van die vraagelastisiteit in melkprodukte om verkope op kleinhandelsvlak te verhoog.

In die proses word verbruikers bemagtig om suiwelprodukte op te hoop vir versterkte immuniteit en verhoogde vitamieninname. – Persverklaring, MPO