Dr Frikkie Maré (Universiteit van die Vrystaat) deel sy insigte in terme van landbou- en termynmarkte. Kry jou weeklikse verslag hier:

Februarie 2021 se markte word aan jou gebring deur:  Nutri Feeds

Maart 2021 se markte word aan jou gebring deur:  Nutri Feeds

April 2021 se markte word aan jou gebring deur:  Nutri Feeds

Rooivleis- en lewendehaweprysverslag

Die verslaggewing van rooivleis- en lewendehawepryse skep dikwels verwarring onder lesers wat nie produsente is nie, aangesien hulle nie altyd die mark en die funksionering daarvan gewoond is nie. Die volgende inligting poog om lig op die manier waarop pryse weergegee word te werp. Een van die redes waarom verwarring soms voorkom is dat daar dikwels na die ‘plaashekprys’ verwys word. In die geval van ‘n karkasprys maak hierdie term dan nie sin nie, aangesien die diere tog by die abattoir geslag word en nie op die plaas waar die plaashek in berekening is nie. Plaashekpryse is egter ‘n figuurlike verwysing wat nie letterlik opgeneem moet word nie. Dit is ‘n prysverwysing na die prys wat die produsent simbolies ontvang wanneer die produk die plaas verlaat, sonder om aftrekkings en/of byvoegings vir vervoer en ander uitgawes tussen die plaashek en die plek waar die transaksie amptelik plaasvind, te maak. As voorbeeld kan ons na karkaspryse kyk. Karkaspryse word per kilogram koue karkasgewig weergegee. Indien die A2-lamkarkasprys R87/kg is, betaal die abattoir die boer R87/kg (BTW uitgesluit) koue karkasgewig. Hierdie is die totale prys wat die produsent vir die karkas ontvang, sonder om vervoerkostes en kommissie in te reken. Dit is dus asof die dier by die plaashek geslag is. In werklikheid moet die die produsent nog sy/haar vervoerkoste van die plaas na die abattoir by die prys gaan aftrek, en/of die kommissie, indien die vee deur ‘n veeagent bemark was. Indien ‘n mens die lewendige pryse van slagdiere wil vasstel, moet jy die karkasprys deur die uitslagpersentasie verwerk. In die geval van skaapvleis, kan jy op ‘n uitslagpersentasie van ongeveer 48 tot 50% (karkas van lewendige gewig) werk. In die geval van bees is dit ongeveer 55 tot 62%. Hierdie lewendige pryse word ook grootliks deur die kondisie van die betrokke dier beïnvloed. Speenlam- en speenkalfpryse word per kilogram lewendige gewig, op een van twee maniere weergegee: veilingspryse en derhalwe moet kommissie en vervoer nog van die prys afgetrek word, of plaashekpryse, waar die voerkraal of agent direk by die produsent op die plaas die diere oplaai en dit die finale prys is wat aan die produsent gebied word. Die pryse van speenlammers en -kalwers moet dus verkieslik nie tussen twee verskillende bronne vergelyk word nie, aangesien die tipe prys (plaashek of veiling) van mekaar kan verskil.  Dr Frikkie Maré, redakteur: Veeplaas