ALFA 2018 vind van 18 tot 20 September by die Afridome in Parys plaas en sluit verskeie nuwe hoogtepunte in. Een van dié nuwighede is die Forum and Expo for Agricultural Development, oftewel FEAD, wat tydens ALFA aangebied sal word. FEAD is daarop gemik om die veld van landbouontwikkeling as ‘n beroep te ontwikkel.

Die belangrikste motivering vir die ontwikkeling van FEAD is om die uiteenlopende groep rolspelers in dié veld bymekaar te bring om een gesprek te voer en te kyk hoe al die aksies en funksies van landbouontwikkeling gekoördineer kan word. Klik hier om meer hieroor op RSG Landbou te hoor.

Wat bied FEAD?
Rolspelers in the landbouontwikkelingsomgewing sal die geleentheid kry om hul produkte en dienste ten toon te stel. Werkswinkels en netwerkgeleenthede word alles binne een tent aangebied. Die omvang van die uitdaging is van so ‘n aard dat geen individu meer ‘n werklike impak kan maak nie en daarom die behoefte om al die rolspelers saam te bring, struktuur aan aksies te gee en gekoördineerd te werk gaan.

Nog ‘n baie belangrike doel van die forum en uitstalling is om blootstelling te bied aan suksesvolle landbouontwikkelingsprojekte. Daar is dikwels die wanpersepsie dat daar geen suksesvolle projekte is nie, terwyl daar verskeie goeie projekte reeds van stapel gestuur is. Dit is belangrik dat alle rolspelers sien hoe dié suksesvolle projekte lyk.

Verhoogde waarde
Per definisie beteken ontwikkeling ‘n proses waarin ‘n individu of proses verander word of groei, om uiteindelik verhoogde waarde te bied. By FEAD tydens ALFA 2018 gaan daar in drie kategorieë na sulke ontwikkeling in landbou gekyk word. Dit is internasionale ontwikkeling, nasionale ontwikkeling en landelike ontwikkeling.

In al drie hierdie kategorieë in die Suid-Afrikaanse landbou is daar baie potensiaal vir ontwikkeling en beslis geleenthede vir groei. Dink by voorbeeld aan aspekte soos vleisuitvoere, toegang tot internasionale markte, die toepas van bestuurspraktyke en gevorderde tegnieke en tegnologie, toegang tot finansiering en baie meer. Daar bestaan verskeie beperkings en struikelblokke vir die ontwikkeling van Landbou, en ons moet besef dat daar baie potensiaal is om die definisie van ontwikkeling toe te pas en sodoende groei en verandering te bewerkstellig vir ‘n beter uitkoms.

FEAD se voorlopige program
Die forum behels verskeie gespreksessies wat deur kundiges in landbou en landbouontwikkeling gelei sal word.

Sessie 1: Landbou-ontwikkeling in kommersiële landbou.
Fasiliteerder: Sal aangekondig word.

Sessie 2: Landbou-ontwikkeling van kommersiële boere
Fasiliteerder: Dr Neil van Zyl

Sessie 3: Landbou-ontwikkeling deur landboubesighede.
Fasiliteerder: Dr John Purchase.

Sessie 4: Landbouontwikkeling buite Suid-Afrika se grense.
Fasiliteerder: Dr Theo de Jager.

Sessie 5: Landbou-ontwikkeling deur instansies buite die landbousektor (bv. mynbou, energie, ens.).
Fasiliteerder: Sal aangekondig word.

Vir meer inligting oor ALFA 2018 besoek www.alfaexpo.com. Vir navrae kontak Michelle Verster van Plaas Media by 012 664 4793 of 083 375 4641. Of stuur ‘n e-pos stuur na michelle@plaasmedia.co.za