Doornfontein Landbouvereniging op Prieska het op 13 Oktober in samewerking met Konsortium-Merino, ’n baie geslaagde Merino-dag aangebied. Die Merino-dag is op die plaas Soetvlei buite Prieska aangebied.

Die hoofspreker van die dag was Gawie van Heerden van Konsortium-Merino. Hy het met die telers gesels oor die beleggingsmodel van Konsortium, wolbemarking en ook oor die tipe skaap waarmee daar geboer word.

Danie en Theresa Swart het bontgestaan tydens die Merino-dag wat op hul plaas, Soetvlei, buite Prieska aangebied is.

Gawie se uitgangspunt is dat telers hulle minder moet steur aan rasstandaarde, en eerder moet fokus op die skaap in jou kudde wat vir jou geld in die sak sal bring. Sy mening is dat rasstandaarde baie belangrik is, maar soms word daar te veel klem gelê op fyner punte van rasstandaarde, en die werklike ekonomiese waarde van die skaap word misgekyk.

Dewald van der Berg is ’n boer buite Petrusburg wat op groot skaal met turksvye boer. Tydens ’n inligtingsdag op Prieska het hy met boere kom gesels oor die waarde van dié geharde plant, en die voedingswaarde wat dit vir skape kan bied.

Volgens hom is daar in skaapboerdery nie ’n swak ras nie. Elke ras het sy voor- en nadele en daar is ’n plek vir elke ras in die mark. Die groot geheim is egter dat skape aangepas moet wees vir jou omgewing en spesifiek vir die plaas waarop jy boer en verder moet die natuur jou seleksie doen.

Gawie het ook aan die boere verduidelik hoe die besigheidsmodel van Konsortium-Merino werk, en aan watter vereistes ’n teler moet voldoen om betrokke te raak.

Verskeie ander sprekers het ook deur die verloop van die dag opgetree, met – onder andere – ’n wolwaardeerder van OVK wat gewys het op die belangrikheid van goeie seleksie met die doel om uiteindelik top-wol te kan bemark.

Nog ’n spreker was ’n turksvyboer van Petrusburg wat gesels het ook die waarde van turksvye in die voedingsprogram van diere. Daar is baie waarde in turksvye, maar dit moet ook behoorlik versorg word, het die boer gesê. Hy het genoem dat turksvye nie noodwendig nét ’n byvoeding in droogtetye is nie, maar dat ook regdeur baie nuttig aangewend kan word as deel van jou voerprogram die jaar. – Koos du Pisanie, AgriOrbit