Die uitvoerende raad van die Namibiese Landbou-unie (NLU) het terugvoering ontvang van die werkskomitee wat ’n landelike veiligheidsplan moes opstel. Hierdie plan bestaan uit twee afdelings, eerstens hoe om paraat te wees in jou persoonlike omstandighede op die plaas en tweedens watter aksies op streekvlak moet plaasvind.

Alle streekverteenwoordigers is volledig ingelig en sal in die onderskeie streke die leiding neem om die strategie toe te pas. Dit sal die identifisering van jong boere insluit wat bereid is om as veiligheidskoördineerders in elke streek op te tree. Hierdie mense sal volledig vir die taak opgelei word. – NLU-nuusbrief

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here