In die middel van die 2018 wolseisoen is die bedryf geskok deur die onderbreking van Lesotho se jarelange wol- en sybokhaarhandel met Suid-Afrika deur die aankondiging van die Landboubemarkingregulasies (Wol en Sybokhaar), Regulasie 37 van 2018. “Dit het beteken dat alle Lesotho-wol en -bokhaar plaaslik verhandel moes word, iets wat nie moontlik is nie as gevolg van ’n gebrek aan infrastruktuur,” verduidelik Heinrich Victor van OVK/CMW. Die uiteinde was dat verskeie Lesotho wolprodusente ’n lang onderbreking in wol of -bokhaarinkomste gehad het.

Victor verduidelik dat daar deurlopend samespreking tussen alle rolspelers was. Dit sluit in owerhede, makelaars en produsente. Die samesprekings het ’n hofaansoek deur die Lesotho Nasionale Wol- en Bokhaarprodusentevereniging teen die regulasies meegebring. “Verlede week is ’n hooggeregshofuitspraak in die saak gelewer. Die uitspraak het die regering beveel om die verbod op uitvoere na Suid-Afrika op te hef. Dit was inderdaad goeie nuus vir die bedrywe in Lesotho en Suid-Afrika.”

Die probleem is egter nog nie iets van die verlede nie. “Amptenare het nog geen permitte uitgereik nie en is skrikkerig om dit te doen. Die vermoede was dat dit is omdat die regering appèl teen die bevel sou aanteken. Die vermoede is bevestig toe die Lesotho-regering  op 17 April appèl aangeteken het. Produsente sal nou weer op dié appèl reageer,” verduidelik Isak Staats van BKB.

Die Lesotho-regering het die bevel teen die verbod op uitvoere na Suid-Afrika as ’n groot slag beskryf. Die Lesotho Times berig dat die departement van kleinsake in die land op 17 April ’n dringende aansoek aan die hooggeregshof gebring het, om die uitvoere na Suid-Afrika te keer terwyl die appelhof oor die saak beslis. Klik hier vir die volledige berig vanuit Lesotho.Marike Brits, AgriOrbit

Wol- en sybokhaarprodusente by die Lesotho-kruispad

Lesotho wool, mohair trade at a crossroads

Wol- en sybokhaarprodusente by die Lesotho-kruispad