Die aanbieders en organiseerders van ses van Suid-Afrika se grootste lewendehawegeleenthede, het hulself onlangs gesamentlik verbind tot ’n wetenskaplikgebaseerde biosekuriteitsprotokol vir die aanbied van die onderskeie geleenthede in 2020, asook in die toekoms.

Die geleenthede wat die biosekuriteitsprotokol sal toepas

Die ses geleenthede betrokke by die vergadering en wat die protokol van meet af sal toepas, vind op die volgende datums in 2020 plaas:

 • Bloemskou: 24 April tot 2 Mei
 • Nampo-oesdag: 12 tot 15 Mei
 • Die Royal-skou: 22 tot 31 Mei
 • Nampo Kaap: 9 tot 11 September
 • Nampo ALFA: 24 tot 26 September
 • Agri-Expo Livestock: 8 tot 10 Oktober

Die biosekuriteitsplan

Die inisiëring en implementering van die aangehegte biosekuriteitsprotokol spesifiek vir lewendehawe-tentoonstellings word nou by al die geleenthede geïmplementeer. Daar sal ook ondersteuning gegee word aan kleiner streekskoue om hulle te help om so ’n biosekuriteitsprotokol te implementeer. ‘n Volledige uiteensetting van die dokumentasie is hieronder beskikbaar:

 • Veeartsverklaringsvorm – wat ingedien moet word voor deelname
 • Biosekuriteitsplan – vir kennisname
 • Aanhangsel 1: Wat is ‘n biosekuriteitsplan – vir kennisname
 • Aanhangsel 2: Voorkom siektes deur inenting – vir kennisname
 • Aanhangsel 3: Oorsig oor bek-en-klouseer – vir kennisname
 • Aanhangsel 4: Daaglikse observasiekaart – vir kennisname en wel vir indiening saam met die verklaringsvorms wanneer geleenthede met minder as 28 dae van mekaar verskil

Klik hier om aanhangsel 1-4 af te laai. – Persverklaring.