Die aanbieders en organiseerders van ses van Suid-Afrika se grootste lewendehawegeleenthede, het hulself gesamentlik verbind tot ’n wetenskaplikgebaseerde biosekuriteitsprotokol vir die aanbied van die onderskeie geleenthede in 2020, asook in die toekoms.

Rolspelers verteenwoordig

Die verklaring volg na ’n vergadering by Plaas Media se kantore in Centurion, Gauteng op 16 Januarie 2020. Die partye teenwoordig by die vergadering was Elmarie Prinsloo, hoof-uitvoerende beampte van die Bloemskou, Terry Strachan, hoof-uitvoerende beampte van die Royal-skou in Pietermaritzburg, Albert Loubser, mede-organiseerder van Nampo ALFA by Bothaville, die bekende veeartsenykonsultant, dr Faffa Malan, asook dr Danie Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk.

Johan Ehlers, hoof-uitvoerende beampte van Agri-Expo, die aanbieder van Agri-Expo Livestock, en Toit Wessels, hoofbestuurder van Nampo, het elektronies aan die byeenkoms deelgeneem.

Voorsorg is beter as nasorg

Die bek-en-klouseeruitbreking in 2019 en daaropvolgende tweede uitbreking vroeg in 2020, het die belangrikheid van biosekuriteit opnuut onder die aandag van alle rolspelers in die lewendehawebedryf gebring. Daar rus ’n verpligting op die skouers van alle landbourolspelers om hierdie tipe gebeure te voorkom en behoorlik te stuur – dit is nie alleenlik ’n regeringsfunksie nie. Derhalwe het al ses verteenwoordigers van die betrokke geleenthede onderneem om met die onderskeie owerhede saam te werk om biosekuriteitsmaatreëls te ondersteun.

Daar word egter ook gepoog om die proses ’n stap verder te neem en die uitkoms wat voorsien word, is die opneem en implementering van ’n biosekuriteitsprotokol spesifiek vir lewendehawe-tentoonstellings. Daar sal ook ondersteuning gegee word aan kleiner streekskoue om hulle te help om so ’n biosekuriteitsprotokol te implementeer.

Die ses geleenthede betrokke by die vergadering en wat die protokol van meet af sal toepas, vind op die volgende datums in 2020 plaas: Bloemskou 24 April tot 2 Mei, Nampo-oesdag 12 tot 15 Mei, die Royal-skou 22 tot 31 Mei, Nampo Kaap 9 tot 11 September, Nampo ALFA 24 tot 26 September en Agri-Expo Livestock 8 tot 10 Oktober.

Dr Danie Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk, sal deur al ses rolspelers gekontrakteer word om die protokol op te stel wat die ses geleenthede in staat sal stel om gekoördineerd in terme van biosekuriteit op te tree. Die geleenthede hoop om as voorbeeld te dien vir ander geleenthede en vertoners om sodoende die protokol verder uit te rol en ’n nasionale standaard vir beste biosekuriteitspraktyke daar te stel. – Gesamentlike persverklaring uitgereik deur Bloemskou, die Royal-skou, Nampo ALFA, Agri-Expo, Nampo-oesdag en NAMPO Kaap.