Die Lewendehawewelsynskomitee (LWCC) gaan ’n inisiatief van die Rooivleisbedryfsforum ondersteun om ’n moratorium op die handel in donkievelle te plaas.

Read it in English. 

Op die laaste vergadering van die LWCC het die vergadering kennis geneem van die feit dat Lesotho, Botswana en Namibië reeds veranderinge aan hulle wetgewing oor die verhandeling van donkievelle aangebring het, maar Suid-Afrika het nog niks daaraan gedoen nie.

Die vergadering het ook die onthoorning van beeste met kastrasie-ringe bespreek. Dit is volgens die RPO ’n onaanvaarbare metode van onthoorning. ’n Verklaring van die LWCC in dié verband gaan dit duidelik maak dat die gebruik van rekke of bande om beeste te onthoring, heeltemal onaanvaarbaar is.

Die vergadering het verder kennis geneem dat ’n SAPRO-wet aanvaar is wat die Medisynebeheerwet sal vervang. Dit het ’n afdeling oor mediese toestelle bevat, wat meer op menslike behandeling gerig was.

Met die nuwe wet gaan mediese toestelle egter binnekort geëvalueer word op grond van gehalte, veiligheid en doeltreffendheid. Dit sal ook welsynsaangeleenthede insluit wat beheer sal word. Die LWCC sal toesien dat die welsynskomponent van die evaluasie voldoende is. – RPO-nuusbrief