Volgens die Nasionale Veld- en Bosbrandwet, 1998 (Wet 101 van 1998) word alle grondeienaars verplig om aan brandbeskermingsverenigings te behoort.

Volgens Thinus Steenkamp, algemene bestuurder van die Oos-Vrystaat Brandbeskermingsvereniging op Warden, is die implikasie as ’n boer nie aan ’n brandbeskermingsvereniging behoort nie dat so ’n boer dan buite die S34-klousule val, wat aanspreeklikheid bepaal.

Steenkamp verduidelik dat Klousule S34 bepaal dat ’n lid van ’n brandbeskermingsvereniging geag word om onskuldig te wees en dat die teenparty wat ’n eis teen so ’n persoon wil instel, moet bewys dat die lid nalatig was.

Hierdie nalatigheid berus op die volgende: Dat ’n lid van ’n brandbeskermingsvereniging geag word dat dat hy brandbestrydingstoerusting het, dat hy brandbane het, dat hy opgeleide personeel het en dat hy deel vorm van die geïntegreerde veldbrandstrategie van die betrokke brandbestrydingsvereniging.

Die geïntegreerde veldbrandstrategie maak voorsiening vir uitsonderings rondom die maak van voorbrande en brandbane, terwyl ’n boer wat nie ’n lid is nie volgens wet voorbrande op elke afsonderlike plaas moet maak.

“Om dit in kort op te som, ’n lid van ’n brandbestrydingsvereniging word as onskuldig geag tot sy skuld bewys word, terwyl ’n nie-lid as skuldig geag word tot sy onskuld bewys word,” sê Steenkamp.

In die maak van voorbrande of die brand van kampe is dit uiters noodsaaklik dat boere die brandgevaarindeks in ag sal neem in hul beplanning. Volgens dié indeks word die gevaar van wegholbrande uitgedruk in ’n syfer wat ’n hele reeks faktore in ag neem, byvoorbeeld die temperatuur, relatiewe humiditeit, windspoed en -rigting en reënval.

Die brandgevaarindeks word ook as voorspelling vir die volgende drie dae gebruik. ’n Brandgevaarindeks van meer as 55 beteken enige planne om op daardie dag te brand, moet laat vaar word.

’n Verdere duimreël op grond waarvan besluit kan word of ’n mens op ’n gegewe dag kan brand, is: Moenie brand as die temperatuur hoër as 20°C is, windspoed meer as 20km per uur is en humiditeit minder as 20% is nie. – Izak Hofmeyr, Veeplaas